Víte co je horší než být slepý? Mít v pořádku zrak a nevidět.
Helen Keller
Lidičky, nesnažte se mě - na-... iritovat. Mám pro vás Komentářovou povdku. Alespoň se trochu zapojíte.
Když nechcete psát komenty, ale i ti, kteří je píší.
Tak, cvak a jste tam.

Co jsi?

Člověk. (6128 | 17%)
E.T. (5931 | 16%)
Počkej. Podívám se. (6132 | 17%)
Neexistuji. (6001 | 17%)
Zvíře (5948 | 16%)

Co vy na to? Jaké povídka je nejlepší?

Vražedná láska (5728 | 13%)
Kde je pravda (5663 | 12%)
Anděl, jménem Wavielia (5647 | 12%)
Sliby, chyby (5705 | 13%)
Pravá tvář (5684 | 13%)
Smrt je jen začátek (5673 | 13%)
Poznání (5587 | 12%)
Nový život (5589 | 12%)

Útočné lektvary

Vařit lektvary je umění, které musí mág získávat neustálým studiem této velice náročné vědy.

Každý, kdo získá moc lektvary vytvářet, měnit jejich složení a přizpůsobovat je různým způsobem svým potřebám.
Dokáže se stát takřka nepřemožitelným, když si osvojí i obratnost využít tyto v příhodné době.

Ne každý se však narodil s takovým intelektem, který ho předurčuje stát se vynikajícím v tomto oboru a spájí ho s cestou přísad, páry, pokusů a zkušeností.

Specifikací je rozbor jednotlivých nejdůležitějších lektvarů, především:
Bílé magie(určených hlavně k obraně, léčbě a posílení ducha), ale zabývá se zčásti i lektvary z oboru,
Černé magie - tyto se však mohou připravovat pouze pod přímým dohledem profesora, neboť zde hrozí  velké riziko újmy na zdraví, ať již studenta nebo jeho okolí.

Nedoporučuje se měnit složení lektvarů studenty, kteří nezvládli základy výroby prvního ročníku studia lektvarů.

Lektvary jsou řazeny podle sekce, do které patří, tedy:
Léčivé (1. Díl),
Útočné (2. Díl),
Různé (Specifické) lektvary (3. Díl),
Bílé lektvary (4. Díl),
Černé lektvary (5. Díl)
a Elfí kniha, kde v každé jsou seřazeny dle abecedy, nikoli náročnosti výroby. Náročnost výroby je vyjádřena číslem v závorce u jednotlivého lektvaru (je počítáno s tím, že tuto knihu budou vyjma profesorů využívat zejména i studenti ke studijním účelům), kdy
č.1 - lehké, č.2 - středně obtížné, č.3 - obtížné, č.4 - těžké, č.5 - doporučen přímý dohled profesora.

Přeji příjemnou zábavu v odhalování tajů výroby lektvarů.
Lektvary útočné:

Černyvan ( 3 ):

Přísady: Divizna, Tolita, Dipladenie, Pryšec, Kynar

Příprava: Do vroucí vody se dá drcený kořen divizny - možný je sušený i čerstvý, čerstvý však zvyšuje účinek lektvaru. Toto se vaří sedm minut s mícháním 3x doleva, 4x doprava a 5x doleva. Následují květy Tolity ve dvojnásobném poměru ke kořenům Divizny, vaří se patnáct minut, kdy sedm minut s mícháním 4x doleva, 3x doprava a 5x doleva. Lektvar je jemně nažloutlé barvy. Další přísada je celá rostlina Dipladenie ve stejném poměru jako Tolita, kdy se tato vaří bez míchání deset minut. Následuje stonek Pryšce ve stejném poměru jako Divizna. Vaří se osm minut s mícháním 3x doprava, 4x doleva a 1x doprava. Poslední přísadou jsou květy Kynaru, které jsou ve trojnásobném poměru k Divizně. Toto se vaří dvacet minut s desetiminutovým mícháním 4x doleva, 5x doprava, 8x doleva a 2x doprava. Lektvar je bezbarvý a bezvonný.

Účinky: Tento lektvar způsobuje otravu.
Možné chyby: Pokud se je lektvar ve finále žlutý, je třeba přidat více květů Kynaru.

Dech smrti ( 4 ):

Přísady: Zemědým, Mandragora, Starček, Hadí kořen, Oman

Příprava: První přísadou je drcený, usušený kořen Zemědýmu (pozor, je nutné mít i čerstvý kořen, který se použije ke konci lektvaru). Tento se dá do vařícího kotlíku a vaří se dvacet minut pouze s tříminutovým mícháním 2x doleva a 5x doprava. Po uplynutí se přidává celá strouhaná Mandragora a to v polovičním množství jak kořen Zemědýmu. Toto se vaří deset minut, následuje pětiminutové míchání 3x doleva, 1x doprava - půl minuty pauza, 2x doprava a 3x doleva. Následuje desetiminutové vaření bez míchání. Lektvar se nechává vychladnout a tři dny odstát. Po té se přivede opět k varu a přidá se stonek Starčeku ve stejném poměru jako Mandragora. Toto se míchá půl hodiny s opakovaným pětiminutovým mícháním a třiminutovými přestávkami a to 4x doprava, 3x doleva, 2x doprava - tři minuty pauza. Po tomto se lektvar vaří dalších sedm minut bez míchání a získává silně zelenou barvu. Následuje kořen Hadího kořene, který se dodává ve čtyřnásobném množství jak kořen Zemědýmu (Pozor!!! Kořen hadího kořene je v této kombinaci přísad prudce jedovatý!!!). Vaří se patnáct minut s mícháním 7x doleva, 4x doprava, 3x doleva. Poté následuje desetiminutové vaření bez míchání. Lektvar má barvu tmavě zelenou. Předposlední přísadou je celá rostlinka Omanu. Tato se povaří dvacet minut bez míchání a je ve stejném poměru jako Mandragora. Poslední přísadou je čerstvý, nedrcený kořen Zemědýmu, který se dává ve stejném množství jako jeho drcený protějšek. Lektvar se vaří dvanáct minut s mícháním 4x doleva, 3x doprava - dvě minuty pauza, 1x doprava - půl minuty pauza. Následuje měsíční uležení lektvaru. Lektvar je temně zelené, neprůhledné barvy. Lektvar je bez zápachu, bez chuti a především, ač má charakteristickou barvu, nebarví ostatní látky, do kterých se přidává.

Účinky: Tento lektvar je velice jedovatý. Již v malém množství dokáže oslabit dospělého člověka.
Možné chyby: Chyb v tomto lektvaru se dá udělat hodně, jako poměry či záměna postupu přísad. Velkou chybou se stává záměna drceného a čerstvého kořene Zemědýmu. Tato chyba lze napravit přidáním více Omanu a čerstvého kořene Zemědýmu. Lektvar i při špatné výrobě získává zelenou barvu, avšak při tomto lze přes lektvar prohlédnout.

Lysoprey ( 1 ):

Přísady: Černýš, Lupina, Dipladenie, Tolita

Příprava: Do vroucího kotlíku se dá stonek Černýše a jeho okvětní lístky ve stejném poměru. Toto se povaří pět minut. Následně se přidá celá rostlinka Lupiny bez kořene, ve stejném množství jako Černýš. Vaří se sedm minut s mícháním 2x doleva a 2x doprava. Lektvar je světle oranžové barvy. Další přísadou je Dipladenie, ze které se přidává pouze š�áva ze stonku ve dvojnásobném poměru k předešlým přísadám. Toto se povaří pět minut bez míchání. Poslední přísadou je celá rostlinka Tolity, ovšem kořeny jsou bez bočních úponků. Lektvar se vaří dvanáct minut bez míchání a má oranžovo-žlutou barvu.

Účinky: Tento lektvar působí zejména k omámení na krátkou dobu, max. jedna hodina.
Možné chyby: Lektvar je možné použít i v případě špatného poměru rostlin s tím, že jeho účinek bude značně snížen.

Magmados ( 4 ):

Přísady: Rosnatka, Pryšec, Dipladenie, Mandragora, Tolita, Plamének, Adonis

Příprava: Do vařícího kotlíku se dají květy Rosnatky se sušeným drceným kořenem, kdy květy jsou ve dvojnásobném poměru. Lektvar se vaří sedm minut bez míchání. Další přísadou jsou listy Pryšce (v tomto případě se mohou použít oba druhy listů, ale je lepší, když se použije jeden druh, aby nedošlo ke tření, nicméně je možné použít oba) ve stejném poměru jako kořen Rosnatky. Toto se vaří dvacet minut s mícháním 12x doprava, 3x doleva a 4x doprava. Následuje pětiminutové vaření bez míchání. Další přísadou je celá rostlinka Dipladenie ve stejném poměru jako předešlá, tato se vaří deset minut bez míchání, následně se nechává lektvar vychladnout a odstát na šest hodin. Lektvar získává naoranžovělou či pískovou barvu. Po té se přivede opět k varu a přidá se drcená Mandragora v polovičním poměru jako drcený kořen Rosnatky. Lektvar se vaří dvanáct minut se sedmiminutovým mícháním 4x doprava, 3x doleva a 2x doprava. Následuje přidání celé rostliny Tolity a Plaménku (jejich kořeny však nesmějí mít boční úponky) ve stejném poměru jako předešlá přísada. Toto se vaří bez míchání pět minut. Předposlední přísadou je kořen Plaménku, který se dává ve dvojnásobném poměru ke květům Rosnatky. Toto se vaří bez míchání osmnáct minut. Poslední přísadou je kořen Adonisu v trojnásobném poměru jak kořen Plaménku. Toto se vaří dvacet minut s desetiminutovým mícháním 2x doprava, 7x doleva, 6x doprava a 4x doleva. Lektvar získává temně oranžovou barvu. Lektvar je bez chuti a bez zápachu.

Účinky: Lektvar působí k rozpálení těla, jak již vnitřnímu tak vnějšímu, k vyvolání prudké a vysoké horečky dlouhotrvajícího účinku.
Možné chyby: Důraz je kladen na striktní dodržování poměru mezi přísadami, při porušení nedochází ke změně barvy, avšak se objevuje nepříjemný zápach.

Metobréz ( 3 ):

Přísady: Kýchavice, Dymnivka, Mléč, Láčkovka, Rmen

Příprava: Jako první se do vroucí vody vloží okvětní lístky Kýchavice, tyto se s mícháním 3x doleva a 2x doprava vaří pět minut. Následuje kořen Dymnivky i s bočními kořínky ve stejném poměru Kýchavice. Toto se vaří deset minut s mícháním 5x doprava, 6x doleva, 3x doprava. Poté se nechává pět minut povařit. Následně se přidává celá rostlinka Mléče ve dvojnásobném poměru k Dymnivce. Vaří se patnáct minut s pětiminutovým mícháním 6x doleva, 3x doprava a 2x doleva. Následuje desetiminutové vaření bez míchání. Poté se přidávají květy Láčkovky ve stejném poměru jako Mléč. Toto se vaří sedm minut s mícháním 3x doprava a 5x doleva. Dále se nechává lektvar povařit sedm minut. Předposlední přísadou je celá rostlina Rmenu, která je dvojnásobná ke Kýchavici a nechává se povařit bez míchání deset minut. Poslední přísadou je kořen Kýchavice bez vnější slupky a bočních kořenů. Toto se vaří dvanáct minut s šestiminutovým mícháním 5x doleva, 3x doprava a 2x doleva. Lektvar má tmavě oranžovou mléčnou barvu.

Účinky: Tento lektvar má silný omamný účinek a také ovlivňuje funkci metabolismu.
Možné chyby: Lektvar je velice náchylný k dodržování postupu. Při nedodržení dochází k radikální změně barvy lektvaru. Po tomto lze doplňovat postupně přísady, ale pokud došlo k špatnému poměru mezi Kýchavicí a Láčkovkou, lektvar spravit nelze, lze ho jen doplnit tak, že bude mít minimální účinky.

Mondepres ( 1 ):

Přísady: Rosnatka, Kýchavice, Dymnivka, Mléč, Dejvar

Příprava: Do vroucí vody se dají drcené okvětní lístky Rosnatky se strouhaným čerstvým kořenem. Toto se vaří deset minut bez míchání. Následuje celá rostlina Kýchavice - pouze kořen je bez bočních kořínků. Nechává se povařit pět minut s mícháním 2x doleva a 1x doprava. Přidá se stonek Dymnivky. Toto se povaří šest minut. Lektvar získává zelenou barvu. Další přísadou je celá rostlinka Mléče. Vaří se pět minut. Poslední přísadou je Dejvar, kde se přidává pouze sušený drcený kořen. Toto se vaří osm minut. Všechny přísady jsou ve stejném poměru. Lektvar je zelené, bezvonné barvy a bez chuti.

Účinky: Tento lektvar, ač je velice jednoduchý na výrobu, způsobuje silné deprese, které mohou trvat až čtyři dny.
Možné chyby: U tohoto lektvaru se chyby nepředpokládají, pravděpodobná je záměna přísad.
22.01.2008 10:24:39
wllkam
Každé ráno, když vstanu, prohlédnu si seznam 50 nejbohatších lidí na světě.
Když na něm nejsem, jdu do práce.
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one