Víte co je horší než být slepý? Mít v pořádku zrak a nevidět.
Helen Keller
Lidičky, nesnažte se mě - na-... iritovat. Mám pro vás Komentářovou povdku. Alespoň se trochu zapojíte.
Když nechcete psát komenty, ale i ti, kteří je píší.
Tak, cvak a jste tam.

Co jsi?

Člověk. (6128 | 17%)
E.T. (5931 | 16%)
Počkej. Podívám se. (6132 | 17%)
Neexistuji. (6001 | 17%)
Zvíře (5948 | 16%)

Co vy na to? Jaké povídka je nejlepší?

Vražedná láska (5728 | 13%)
Kde je pravda (5663 | 12%)
Anděl, jménem Wavielia (5647 | 12%)
Sliby, chyby (5705 | 13%)
Pravá tvář (5684 | 13%)
Smrt je jen začátek (5673 | 13%)
Poznání (5587 | 12%)
Nový život (5589 | 12%)
Magické formule
 
1. Díl
1.  Kategorie
 
Vzdušný šíp:
Útočné kouzlo  první kategorie, které užíváme k vyvedení soupeře z rovnováhy. Po  vyřčení kouzla vyjde z hůlky silný proud vzduchu, jenž srazí protivníka  k zemi a ten se následovně na malou chvíli nemůže zvednout  z chladu a bolesti, jež jím zasažením prošla. Díky tomu získáte  trochu času buď na útěk, víme-li, že na soupeře zkušeností  a sílou nemáme, nebo na seslání dalšího kouzla, jímž protivníka  vyřídíme.
 
Historie:
Toto kouzlo je užíváno  od 3. století, kdy poprvé bylo vyřčeno sirem Aleimem El Ismivem,  který ho užil v souboji se zkušenějším mágem, jehož jméno  není známo. Aleimem z tohoto duelu vyšel vítězně a kouzlo  si oblíbili kouzelníci a čarodějové od nejzkušenějších  až po ty, již s magií teprve začínali.
 
Vzdušný  závan:
Kouzlo, které při užití zkušeným mágem je  schopné až způsobení omrzlin. Po vyřčení zaklínadla se  vše pomalu začne třást, jelikož začne vát slabší vítr,  který je však o to studenější. Slabší kouzelník užitím  tohoto kouzla maximálně vyvede protivníka z rovnováhy, jelikož  cíl tohoto zaklínadla je závislý na zkušenosti mága. Proto,  když se střetneme se zkušeným kouzelníkem, o němž je nechvalně  známo, že tohoto kouzla užívá, je lepší se dát na ústup,  protože je téměř stoprocentně jasné, že nás čeká takový  chlad, který vám přes teplé oblečení způsobí ošklivé omrzliny.
 
Historie:
S  tímto kouzlem se setkáváme již v roce 4541 před Kristem, kde  je užil neznámý egyptský čaroděj bloudící pouští za nesnesitelného  horka, hledající oázu s vodou.
 
Doušek vzduchu:
Slabé léčivé  kouzlo. Při jeho zakouzlení kouzelníka obklopí čerstvý vzduch  a tím ho vzpruží do dalšího boje a "osvobodí ze slabších  svazovacích kouzel." Pro jeho vykouzlení není třeba mít hůlku  přímo v ruce (i když tím je účinek ještě slabší), ale  stačí v dosahu ± 0,5 m. Toto kouzlo je užíváno všemi kouzelníky,  ovšem poměrně zřídka, právě kvůli malé účinnosti.
 
Historie:
Historie  kouzla není známá.
 
2 . kategorie
 
Vodní  proud:
Útočné kouzlo, při němž z hůlky vytryskuje  proud vody, který při zásahu nejen promočí soupeře, že mu  všechno oblečení, co má na sobě, přijde o mnoho těžší,  ale i díky tomuto pocitu se sesune bezmocně na zem. V kouzelných soubojích  ne příliš osvědčené kouzlo se však užívá i k hašení  požárů, v čemž se velice osvědčilo.
 
Historie:
Doba,  kdy se toto zaklínadlo užilo poprvé, není přesně známa, stejně jako  mág, který jej užil, víme ovšem, že bylo použito k hašení  požáru, který byl založen žhářem, jenž nebyl dopaden, na  škole čar a kouzel v Trasohůrkách. Také proto se i nadále  k hašení požáru užívá.
 
Vodní vlnka: 
I  když jménem ne příliš odstrašujícím kouzlem, účinkem při  využití zdatným mágem ano. Vodní vlnka je užívána k obraně  před kouzly ohně, která bez problémů zneškodní, jelikož  se od kouzlitele vydá na soupeře vodní stěna, která při dostatečné  síle vezme s sebou vše, co jí stojí v cestě, a mnohdy je to  i sám protivník, proto je též uznáváno jako útočné kouzlo.  Jak bylo zmíněno, po vyřčení zaklínadla se od kouzlitele vydá  vodní stěna beroucí vše, co se jí do cesty postaví, s ohledem  na to, jaký mág ji vykouzlí, může "vlnka" urazit i několik  set metrů až pár kilometrů, ano neuvěřitelné, ale ti nejzdatnější  kouzelníci toto zvládnou.
 
Historie:
Kouzlo se  poprvé objevilo asi v roce 1419 př. n. l., kdy jej užil do té doby  neznámý řecký čaroděj Jan Gichtů, který se dostal díky  své silné vůli a touze po poznání magie na Institut Pentagramus.  Kouzlo užil v hodině kouzelných formulí, kdy se měl bránit  ohnivým kouzlům. Do té doby neznámé kouzlo se stalo velice  oblíbeným a známým.
 
3. kategorie
 
Ohnivá  jiskra:
Jedno z nejslabších, ale zárovně velmi nebezpečných  útočních kouzel. Při vyřčení zaklínadla z hůlky začnou  sršet jiskry do všech stran a bez odhadu, co přesně mají zasáhnout,  popálí vše, čeho se dotknou, a právě pro to činí kouzlo  tak nebezpečným. Při styku se suchými věcmi, které se snadno  zažehnou, tvoří nebezpečnou kombinaci, jelikož na mnoho místech  je tráva, roští, nebo popadané listí, které se snadno vznítí. Požár,  jenž je tímto kouzlem způsoben, se velmi rychle šíří a nesnadno se  hasí a dostává pod kontrolu, proto buďte při užití tohoto  kouzla velice opatrní.
 
Historie:
Kouzlo je známé  od 16. století, kdy jím v té době velmi známý kouzelník Gregory  S. Silent způsobil požár v Britském Westhamptonu, kterému podlehla  půlka města. Důvod užití kouzla tu chvíli nikdo neznal, protože  Silent byl zcela sám ve svém domě, je však teorie, že se Silent pomátl  po ztrátě syna a tak již dál nechtěl být sám. Jsou to však  ale pouhé domněnky a Westhampton nebylo jediné město postižené  tímto kouzlem.
 
Ohnivé víření:
Toto útočné  kouzlo, nechvalně známé pro svůj účinek, je podceňováno  a řazeno mezi středně silná, avšak sami posuďte, je-li tomu  tak. Po vyřčení zaklínadla z hůlky vyjde proud ohně, připomínající  hada, který na zemi tvoří kolem soupeře ohnivý kruh, z něhož  vyšlehnou plameny utvářející kolem mága spirálu, která  pulzuje a přibližuje se těsně ke kouzelníkovi a zase od něho,  čímž mu způsobuje četné popáleniny 3. stupně. Již mnoho  mágů toto kouzlo podcenilo a skončilo v kouzelnické nemocnici.
 
Historie:
Nejmladší  kouzlo vůbec, známé od 10. století, a jeho "otec" je současný profesor  Institutu magických umění Pentagramu Jerry M. T. Lightscream, který  toto kouzlo použil v souboji s neznámou černokněžnicí, ohrožující zevnitř  Institut Pentagramus. Za krátkou dobu, po niž je toto kouzlo užíváno,  má na svém kontě stovky obětí, většinu černokněžníků.
 
4.  kategorie
 
Vržený kámen:
Toto kouzlo patří  do útočných kouzel první kategorie. Po jeho vyřčení vypadne  z hůlky velký kámen a bude vržen směrem, kterým ukazuje hůlka. Síla  vrhu závisí jen na zdatnosti kouzelníka. Pokud je hůlka namířená přímo  na protivníka, který vás ohrožuje, může ho omráčit na delší  dobu a vám poskytne prostor na další kouzlo anebo na útěk.

Historie:
Toto  kouzlo je poměrně mladé oproti jiným kouzlům, které známe.  Je totiž užíváno od 18. století, kdy ho poprvé vyzkoušela  elfka, nám známá pod jménem Liliana Fouli. O jejím životě  víme málo, ale víme jistě, že byla mírumilovná jako jiní  elfové. Toto kouzlo použila v sebeobraně, když ji napadli násilníci  lidského původu. Existence našeho světa byla utajena, protože  lidé si tehdy mysleli, že to byla jen náhoda.
 
Otřes:
I  toto kouzlo patří do útočných kouzel první kategorie. Po jeho vyslovení  se pod protivníkem zachvěje země, síla otřesu znovu závisí  na vaší síle. Ti nejsilnější kouzelníci zvládnou udělat  puklinu v zemi, která může oba kouzelníky oddělit. Pro prostého  člověka to vypadá jako náhoda, ale zkušený kouzelník to  ihned rozpozná.
 
Historie:
O jeho původu toho  moc nevíme, odhadujeme, že jeho první užití se pohybovalo  v rozmezí 3. - 4. století a použil ho kouzelník Dareos Magnos.  Je možné, že ho použil někdo i dříve, ale tento kouzelník  nám byl historicky doložen jako první. Lidé si tehdy mysleli,  že tyto pukliny v zemi jsou následkem zuření bohů, v něž  věřili. Ale my víme, že většina z nich byla následkem kouzel.
 
5.  kategorie
 
Štěstí :
Po tomto kouzlu se ten,  kdo je vyslovil, utvrzuje v tom, že je štěstěna na jeho straně  a má pocit blažené euforie. Doba účinku není známá, většinou  se pohybuje v rozmezí 30 - 60 minut. Není radno toto kouzlo používat  častokrát za sebou, je velmi návykové jako droga. Možná vás  na pár minut uspokojí, ale posléze se musíte navrátit do reality.
 
Historie:
Historie  kouzla sahá až do starověkého Egypta, kde kouzelníci toto kouzlo  používali, co nejčastěji, zvláště v přítomnosti faraóna.  Jako důvod se ve starých papyrech uvádí strach z nich. Už  na dvoře faraóna Ramsese II. byla zjištěna velmi silná touha  po štěstí, jak jsme se dozvěděli z dochovaných listin.
 
Bolest:
Bolest  jako kouzlo spadá do útočných kouzel v první kategorii. Tato forma  bolesti se odehrává hlavně v hlavě protivníka a její intenzita závisí  na zkušenosti kouzelníka, co ji vyslal.
 
Historie:
O  bolest se zajímá lidstvo odnepaměti. Toto kouzlo vzniklo ještě  před naším letopočtem, bohužel nevíme přesné století.  Víme, že vzniklo ve Starověkém Egyptě přisluhovači boha  podsvětí Setha. Předpokládáme, že toto kouzlo jako první  použil Amemait Kaptah, kouzelník na dvoře faraóna Tutanchamona,  který o jeho praktikách neměl ani tušení. O situaci, ve které  ho použil nic nevíme, ale nejspíš to byl nějaký rituál na  uctění Setha.
 
Ochrana :
Oproti předchozím  kouzlům, toto patří do obranných první kategorie. Toto kouzlo  chrání kouzelníka hlavně proti slabším kouzlům a zvládnou ho  i méně zdatní kouzelníci.
 
Historie:
Toto kouzlo  vzniklo z ochranných amuletů. Lidé chodili za šamany a kouzelníky  po celém světě jen pro očarování určitého předmětu, nejčastěji  řetízku s přívěškem, ochranným kouzlem. Některý z nich, předpokládáme,  že to byla kouzelnice Morgan de Suitvie, použil ochranné kouzlo  nejen na amulety, ale i v sebeobraně.
 
2. Díl

1.  kategorie
 
Přesnost :
Vyřčením tohoto  zaklínadla se zvýší přesnost a účinek všech kouzel, hlavně  u vzdušných je zvýšení vlastností hodně patrné, i když  účinek je znát i v kouzlech jiných elementů. Při špatném  užití kouzelníkem účinky dalších kouzel mizí, popřípadě  se obrací proti mágovi a proto se nedoporučuje užití úplným  začátečníkům, kteří s magií nemají žádné zkušenosti.
 
Historie  :
Jediné co víme o původu kouzla je, že prvním, kdo  jej zkusil, byl Filip Seveam v 1. století před Kristem při lovu  obrů lidožravých.
 
2. kategorie
 
Léčení :
Léčivé kouzlo patří elementu vody,  avšak užívá se nejen k léčení z následků kouzel vodních.  Nejlépe léčí samozřejmě vodní kouzla, poněvadž je z jejich  elementu, ale neméně účinné je i v léčení z ohnivých kouzel.  Nejmenší, až téměř žádné účinky nemá v kouzlech Myslových. Nejvíce  se toto kouzlo užívá při léčení následků z kouzel ohnivých, tedy  popálenin, kdy zasažené místo "obváže" tenký proužek vody,  který zmizí po pár minutách i s popáleninou. Účinek při  léčení z kouzel vodních je takový, že při vyřčení zaklínadla  se veškeré účinky a následky předtím užitého úvodního  kouzla zneutralizují a zmizí.
 
Historie :
Jedno  z nejstarších kouzel, užívané od vzniku magie samotné, bylo  a stále je velice užívané, důvod je zřejmý, i v dnešní  době, stejně jako i dřív spolu mágové měřili síly a z  jejich souboje nesly následky a účinky kouzel a proto bylo třeba  zaklínadlo, které by tyto následky zrušilo.
 
3  . kategorie
 
Zuřivost :
Toto kouzlo  je používáno k zesílení dalších vyslaných kouzel. Po vyřčení  zaklínadla mága, který kouzlo užil, posedne někdy až chu?  po smrti druhého a síla dalších kouzel následně vyslaných  je mnohonásobně zvýšena. Tím se i zvyšuje šance na vítězství  v souboji, ovšem jako klady má i zápory a jedním poměrně  zásadním, které se musí zmínit, je, že při užití tohoto  kouzla se zvýšenou silou ze snižuje štěstí na zasažení  protivníka.
 
Historie :
Též patří k jedněm  z prvních kouzel vůbec. Nevím kdy ani díky komu jej známe,  ovšem to není až tolik důležité, hlavní je, že je tohle  kouzlo prozkoumáno ve všech směrech a ví se o něm téměř  vše. Ne mnoho kouzelníků, kteří mají více zkušeností,  toto zaklínadlo užívají, kvůli snížené šanci na zásah  a kolikrát není ani následná sila dalších kouzel taková,  aby se nemohly rovnat nejsilnějším kouzlům.
 
4.  kategorie
 
Kamenná kůže
Toto kouzlo  patří do kategorie obranných kozel. Pokud kouzelník předpokládá další  krok soupeře, může použít jako ochranu kamennou kůži. Měla  by vás ochránit před většinou kouzel. Délka jejího trvání  je různá, znovu záleží jen na zdatnosti kouzelníka i protivníka.  Najdou se i tací, co ji prolomí i kouzlem první kategorie.
 
Historie:
První  zmínka o tomto kouzlu je z doby vlády Rudolfa II. Byla použita  na takzvaném Golemu, jak jsme zjistili. Podle nám dochovaných  informací byl Golem ve skutečnosti kouzelník, který se snažil  utéct z dosahu lidí, co mu zabili rodinu, jenže narazil na silnějšího  kouzelníka a ten na něj zaútočil. Ten silnější kouzelník  chtěl použít toto kouzlo na sebe, jenže mu trošku ujela ruka  s hůlkou a kouzlo se stočilo směrem na Golema. Golemovi se udělala  kamenná kůže, ale zůstala mu navždy a nebyl schopen již nikdy  rozumně uvažovat.
 
Zpomalení
Toto kouzlo  je útočné a zároveň ochranné. Poskytne vám buďto čas na útěk  nebo na další kouzlo. I toto kouzlo má omezenou dobu působení,  což závisí na zdatnosti kouzelníka. Postupem času zpomalení  odeznívá. Po jeho vyslání postižený reaguje velmi pomalu  na jakýkoliv podnět.
 
Historie:
Naše údaje hovoří,  že bylo poprvé použito kolem roku 1328 Řekyní Mia Enas Midhen.  Žila na ostrově Théra v Egejském moři. O původu tohoto kouzla  ale dále již mnoho nevíme. Předpokládáme, že ho použila  v sebeobraně.
 
5. kategorie
 
Leprochaunův  škleb
Toto kouzlo patří do kategorie útočných kouzel.  Po jeho vyslovení se udělá vašemu soupeři velmi špatně (například:  ze špatných vzpomínek) a může se i zhroutit, dále se postiženému  udělají po celém těle boláky. Doba kouzla záleží na zkušenostech  toho, kdo ho vyslal.
 
Historie:
Poprvé bylo nejspíš  použito roku 1347, kdy byl mor, zvaný Černá smrt, zaznamenán  v Cařihradu. Dle našich zdrojů toto kouzlo tento mor zapříčinilo,  použil ho kouzelník francouzského původu Peine Noir Mort (v  překladu Sotva Černá Smrt).
 
Zchromnutí
Toto  kouzlo je z mnoha dalších kouzlo útočné. Po jeho vyslání  na protivníka by měl zasažený na nějaký čas ochrnout. Tudíž  zasažený spadne na zem a nebude se moci postavit. Kouzlo trvá  dle schopností toho, kdo ho vyslal, tudíž délka je nestálá.
 
Historie:
Toto  kouzlo vzniklo teprve nedávno, nevíme přesně kdy, ale odhadujeme rok  1953. Víme ale, kdo ho použil, byl to Sinai Perclus. Dále si  už jenom vše o něm domýšlíme, protože si dával velký pozor  na to, aby na něj nikdo nepřišel.
 
Zásah do mysli
Toto kouzlo  patří do útočných kouzel. Po tomto kouzlu se zasažený nedokáže plně  soustředit na další kouzla, co by mohl vyslat na protivníka.  Tudíž vyslaná kouzla ztrácejí účinnost a někdy i určený  směr. Když je ale použito na budoucí matku, má to neblahý  důsledek na dítě, který se projeví až později ve škole,  když je patrno, že se nedokáže soustředit.
 
Historie:
Toto  kouzlo je velmi staré a již ani nevíme, kdo ho jako první použil. Odhadujeme,  že bylo použito roku 296 před naším letopočtem ve starém Řecku.  Ale bohužel více nevíme.
 
Detoxikace
Toto  kouzlo patří do léčivých kouzel. Když nemáte po ruce žádné  byliny, abyste si udělali lektvar, použijte toto kouzlo. Mělo  by vás vyléčit z otravy způsobené kouzlem i obyčejným jedem  například nějakého hada.
 
Historie:
Toto kouzlo  je jedno z nejstarších vůbec. Nevíme, kdy bylo použito poprvé,  ale víme s naprostou jistotou, že bylo používáno již v Mayské civilizaci.  Dle našich domněnek bylo používáno hlavně v boji. Když Mayové  bojovali v poušti, protivníci používali šípy namočené v  jedu, zranění válečníci byli odneseni k šamanovi nebo kouzelníkovi  a ten je vyléčil tímto kouzlem.
 
První pomoc 
Toto  kouzlo je další z řady léčivých kouzel. Používá se, jak  již název kouzla napovídá, jako první pomoc. Pomáhá i při  těch nejhorších kouzlech se alespoň částečně vyléčit.
 
Historie:
Toto  kouzlo je poměrně mladé, bylo hlavně používáno v době druhé světové  války (1939 - 1945). Kdy i kouzelníci byli nuceni bojovat bez kouzel.  Ti, kteří o sobě věděli, si navzájem pomáhali tímto kouzlem  se navzájem léčit.

Mentální oštěp
Toto  kouzlo patří do kategorie útočných kouzel. Má tu moc, že  dokáže na nějakou dobu otupit oponenta, na kterého bylo vysláno.  Tudíž si nedokáže vybavit na určitou dobu nějaké kouzlo,  který by mohl vyslat dále. Ta určitá doba se liší dle schopností  kouzelníka, co toto kouzlo vyslal.

Historie:
O  prvním použití tohoto kouzla víme málo. Je nám pouze známo,  že ho použila, snad jako první, Clea Greffer. Moc o ní nevíme,  nevíme ani, kdy přesně žila, protože nic jiného než její  jméno nám nebylo dochováno.
Každé ráno, když vstanu, prohlédnu si seznam 50 nejbohatších lidí na světě.
Když na něm nejsem, jdu do práce.
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one