Víte co je horší než být slepý? Mít v pořádku zrak a nevidět.
Helen Keller
Lidičky, nesnažte se mě - na-... iritovat. Mám pro vás Komentářovou povdku. Alespoň se trochu zapojíte.
Když nechcete psát komenty, ale i ti, kteří je píší.
Tak, cvak a jste tam.

Co jsi?

Člověk. (6128 | 17%)
E.T. (5931 | 16%)
Počkej. Podívám se. (6132 | 17%)
Neexistuji. (6001 | 17%)
Zvíře (5948 | 16%)

Co vy na to? Jaké povídka je nejlepší?

Vražedná láska (5728 | 13%)
Kde je pravda (5663 | 12%)
Anděl, jménem Wavielia (5647 | 12%)
Sliby, chyby (5705 | 13%)
Pravá tvář (5684 | 13%)
Smrt je jen začátek (5673 | 13%)
Poznání (5587 | 12%)
Nový život (5589 | 12%)

Jasnovidectví - snář

Snář
 
Almara - prázdná: chudoba
Amazonka - viděti ji: žena nabije  mužovi
Amazonka - viděti: dostaneš za manželku  ženu, která je vládychtivá
Arnika - s ní se mazati: úraz
Astra (Astry) - sázeti: I nejmenší  pole nese úrodu, je-li dobře pěstěno.
Auto (Automobil)  - sraziti se: potká tě zamilování na cestě
Autobus  - vidět prázdný: značí brzké uznání a čest
 
Balzám  - mazati se s jím: nastane ti starost
Bazalka  - kvésti: zdraví, síla, radost
Bazén - koupat  se v něm: předpovídá nové, výhodné známosti, jež  ti budou nápomocny k získání vysokého postupu
Bazilika  - v ní bydlet či jen ji viděti: očekává tě žalost  a zármutek
Bazilišek - viděti: zármutek,  truchlivost
Bazilišek - viděti: starost a  velký zármutek
Bazilišek - viděti ho: tvůj  nepřítel se chce vetřít v tvé přátelství, získáš nového  nepřítele
Bedna - prázdná: rozbroje, mrzutost
Bedna  - prázdná: chudoba, starosti
Blázen - vysmívati  se bláznům: pro nepravost k zodpovědnosti předvolán  býti
Blázen - viděti blázny: ovládnutí  svých vášní
Blázen - sebe sama viděti: značí dlouhý věk
Blázen - jej viděti a mluvit slyšeti: budeš oklamán
Blázen - jej viděti: návštěva  nepravdivého člověka
Blázen - býti: vyznamenání
Blázen  - bláznovství tropiti: nemocnému dobře, zdravému mrzutost
Blázen  - bláznivou ženu spatřiti: mrzutosti a hádky v domě
Blázinec  - viděti: velké štěstí
Blázinec - v něm  se nacházeti: dostaneš se na vyšší místo
Bludiště  - zase z něho vyváznouti: odstranění všech překážek
Bludiště  - zahradní a v něm se procházeti: zapleteš se do zlých  okolností, zmatky
Boty - zamazané: dočkáš  se pomluv po cestě, ale i u cíle
Boží umučení -  viděti obraz: radost v rodině
Brázda - v  ní upadnouti: překážky
Brázda - ubírati  se jí: čeká tě veliké štěstí
Brázda  - na poli: bohatství, štěstí
Brázda - ji  orati: velký zisk v budoucnu
Brýle - si nasazovati: výnosné zaměstnání
Břeh - u něho se procházeti: do nebezpečí se vydávati
Břicho - máš-li prázdné: ztráta
 
Celer - kopati ho nebo sázeti: změníš povolání
Cesta - zahrazená z obou stran: vzdej se svého úmyslu
Cesta - na pěkné se procházeti: štěstí a radost
Cifry - vymazávati: dluhy
 
Čepice  - nasazenou na hlavě: dočkáš se úcty
Čert  - viděti ho s rohama, s pazoury, s ocasem: neštěstí,  bída
Česnek - jeho svazek dáti či přijmouti: delší zármutek
Čísla - smazati: sám sebe  ošiditi
 
Dekoltáž - nadměrnou ukazovati: změna v bytě
Díra, jí se plaziti: do nepřátelské  společnosti se dostati.
Díž (Díže) - prázdnou viděti: bída
Dřevo (Dříví) - na oheň házeti: marnotratnost
Dub - v dubovém hájku se procházeti: šťastné pořízení
Džbán - prázdný nésti: tužba duchovní
 
Farář - na kazatelně: úspěch
Fazole - zalévati či sázeti: tvé  přání bude vyplněno
Fazole - sázeti: nové  zaměstnání
Fazole - jsou-li fazole syrové: důležitá věc
Fazole - jísti: nemoc, také  špatná pověst
Fazole - jísti: budeš bujný  k ženám
Fazole - klíčit viděti: dosáhneš  svého cíle
Fazole - když pěkně rostou a kvetou: budeš mít starost o vlastní budoucnost
Fazole - pěkně  vzrostlé a kvetoucí viděti: splnění přání
Fazole  - aneb ledvinový hrách jísti vařené: dlouhotrvající  rozepře
Fazole - z lusků vyjímati: starost  o budoucnost
Fazole - viděti a jísti: předzvěst  hádky
Fazole - spáliti: mnoho nepříjemností
Fůra  - prázdná: nedostatek
 
Had - plazící  se: oznamuje potíže a finanční ztráty
Had  - plazící se: pozor na lest
Házeti - něčím: vyvedeš klukovskou hloupost, též tvé zneuctění
Hazuka  - oblékati ji: svatba
Hlína - na zamazání  kámen: cesta k značnému bohatství
Hlína  - cosi jí zamazati: malá stavba
Hnízdo -  prázdné: škoda
Hnůj - po zahradě či poli  rozhazovati: bohatství
Hrách - sázeti: naděje k splnění úmyslu
Hrách - sázeti: naděje v podnikání míti
Hráz - u rybníka: škoda a zlo na tě nemůže
Hráz - na ní pracovati: úspěch v podnikání
Hrazda: máš v záměru  vážnou věc, ale uděláš kotrmelec
Hrob - z něho  vycházeti: štěstí při podnikání, dary dostati, pozdní  svatba
Hřbitov - procházeti se po něm: blízká  smrt někoho z tvé rodiny
Hůl - lejnem pomazaná: máš někde mocnou protekci
Hutě - viděti, v nich  se nacházeti: těžká práce
 
Chlapec -  házet viděti: brzká zpráva
Chléb - sázeti  do pece k pečení: výhra na los
Chlév - prázdný: marná tvá námaha
Chlup - v jídle, na jazyku: žaludeční neduh
Choditi - a zase přijíti nazpátek: ztráta
 
Játra - psovi házeti: velká nespokojenost
Jazyk  - zajíkavý: krutý posměch
Jazyk - vypláznutý  viděti: posměch
Jazyk - velmi tlustý míti: moudrým býti
Jazyk - uříznutý: možná  němota
Jazyk - ukousnouti: nemocným smrt,  jiným neštěstí
Jazyk - s ranou: chudoba  z dlouhé nemoci
Jazyk - překousnouti: velké  bolesti
Jazyk - oteklý míti: nemoc příbuzného
Jazyk:"Nerozumíte  jazyku, kterým k vám ve snu někdo promlouvá? Možná se v reálném  životě bojíte osamělosti, možná máte problém domluvit se  s jinými lidmi, možná jsou však kolem vás lidé falešní  - mluví ""jinými jazyky""."
Jazyk - má-li kdo jakoby  němý: těžkosti s prohnanými lidmi
Jazyk  - má-li kdo jako bez vlády: na povrch vyjdou tajné věci
Jazyk  - kratší nebo delší, ale v ústech těžký: ztracený  spor
Jazyk - kousnouti se do něho: neprozrazuj,  co tě tíží
Jazyk - jísti: dobré zdraví
Jazyk  - hbitý a mrštný: vyhraný spor
Jazyk - dobytčí  jísti: nedbej tlachů lidí kolem sebe
Jazyk  - dlouhý: velká radost
Jelen - shazuje parohy: nenech ženu samotnou
Jidáše - medem mazané jísti: neupřímný, zdánlivý přítel
Jméno - vlastní smazati: konec života
 
 
Kámen - kamenem házeti: mrzutosti způsobiti
Kavárna - v ní se nacházeti: neštěstí známých nebo příbuzných
Kaz - na něčem  viděti: pozor na člověka neznámého
Kázání  - slyšeti: bohabojnost
Kázání - slyšet: pozdní návrat, zdržení se
Kázání - sám: k bohabojnosti býti veden
Kazatel - viděti: brzká nemoc
Kazatel - při pohřbu: dědictví
Kazatelna  - viděti, na ní stoupati: projevení úcty
Kazatelna  - viděti aneb na ni vystoupiti: veřejně poctěn býti
Káznice  - v ní býti: vysvobození z blízkého nebezpečí
Klas  (Klasy) - více jich vázati: nesoudržnost, majetková  nesvornost
Klec - vyprázdnit: věznění nebo  podobné nebezpečí
Klec - prázdná: nebezpečí
Klečeti  - před sochou či obrazem: prosba
Kličky -  na různý způsob vázati: marnost
Klih - s  ním se zamazati: nečistota
Klobouk - do výše  vyhazovati: nečekaná radost
Kněz - viděti  ho v rouše na vycházce: mrzutost
Kniha - pěkně  vázané viděti: náklonnost k nádhernému šatstvu
Koberec  - s gobelíny a obrazy: předpovídají vraždu v domě
Kolo  (Kola) - mazat: manželská cesta
Kolomaz: musíš podplatiti
Komín (Komíny) - vycházeti z něho  kouř: nesváry a hádky
Konírna - velkou míti  nebo v ní se procházeti: zámožnost
Konírna  - prázdná: velká ztráta na dobytku
Konopí  - vázané viděti: brzké spojení
Koňské  dostihy - sázet při nich: nic vám nespadne bez námahy  do klína
Korbel - prázdný: opíti se
Kostel  - vcházet do něj v ponuré náladě: oznamuje účast  na pohřbu, takový sen také znamená špatnou
                                                                       budoucnost
Kotva  - házeti: velké nebezpečí
Koule - sněhové  na jiného házeti: nevinnost
Kravata - si vázati: bolení v krku
Krev - na šatech zmazaná, ale cizí: podvodný zisk
Kufr - prázdný: nedostatek
Kůň  - vidět je kolem procházet: nezávislost a štěstí
Kůň  - sám se nacházet v překoceném voze tažené: značí  bezútěšný konec
Kůň - přikázat někomu okovat  koně: je znamením, že tvůj úspěch je jistý, můžeš  také očekávat vysoké  
                                                                  postavení, ženě takový sen slibuje  dobrého a věrného manžela
Kůň - nepodařilo se  udržet koně při nasazování: štěstí tě zklame
Kůň  - nasazovat koni uzdu: velké polepšení v podnikání,  je to dobré znamení pro lidi všech povolání
Kůň  - když se vzpíná a vyhazuje: rušení v obchodě
Květiny  - sbírati a vázati: brzké spojení očekávati
Květiny  - sázíš-li květiny: učiníš dobrý skutek
Květiny  - sázeti: dobré dílo vykonati
Květiny -  rozhazovati: bezstarostným býti
Kytice - z  květin vázanou dostati: vyznání lásky
 
Lázeň  - v pokoji: zármutek
Lázeň - v ní býti  a nemoci se potiti: přerušení obchodů
Lázeň  - s kalnou vodou: neštěstí, nemoc, neúspěch v lásce
Lázeň  - s horkou vodou: špatné zdraví, překážky v obchodě
Lázeň  - s čistou vodou: štěstí, zdraví a úspěch v lásce
Lázně  - veřejné viděti: znamená hněv
Lázně  - svléci se v nich, mýt a holit se: bohatému ztrátu  majetku
Lázně - svléci se v nich a nemýt se: zbavíš se smutku
Lázně - mýt se vlažnou neb chladnější  vodou: vše dobré
Lázně - mýt se v nich  vlažnou vodou: budeš propuštěn
Lázně -  mýt se v nich ledovou vodou: hanebná pověst tvé osoby
Lejno  - mazati se lejnem: budeš potupen
Lékárna  - viděti, uvnitř se nacházeti: setkání s lichvářem  nebo drzým člověkem
Lékař - který příbuzného  obvazuje, viděti: brzký sňatek v rodině
 
Magdalena  - viděti ji na obraze lkající: budeš se káti
Malíř  - obrazů, viděti ho: radost z umělecké práce
Malíř  - obrazů, moderního stylu, viděti ho: blázinec
Mazadlo  - na boty: cesta
Milého (Milou) - viděti,  s ní(m) se o samotě nacházeti: pokušení
Mísa  - prázdná: dobré časy
Most - pod ním procházet: přes mnohé překážky k cíli dojíti
Mráz - zmražené  jísti: nachlazení, též schůzka
Mráz -  cítiti v zimě: bolesti
Mráz - cítiti v létě: ztráta
 
Nádraží - procházet se po něm: bude vám zprostředkováno poselství
Noc - procházet  se v noci: je předzvěstí neštěstí a smrti v rodině
Noha  (Nohy) - podraziti někomu nohy: budeš zaskočen, máš-li  soud, prohraješ
 
Oblázek: Viz: Kámen
Oblázek  - zdvihnout: bohatství
Obraz - vlastní dáti  pryč, darovati: nesvornost, zrada
Obraz - viděti: falešnými přáteli zlákán, nebo sveden býti
Obraz  - velký nebo špatný viděti: přátele najít, štěstí
Obraz  - svatý zlatě rámovaný: budoucí zármutek
Obraz  - svatý: veselí a radost
Obraz - nésti a  rozbíti: blížící se neštěstí
Obraz -  malovati viděti: ve své lásce vytrvat
Obraz  - hezký viděti nebo míti: podveden býti
Obraz  - hezké dívky viděti: znamená brzkou svatbu
Obraz  - dostati darem: velká radost
Obvaz - nositi: upevnění lásky
Obvaz - dělati: úraz
Oděv  - na sebe vzíti špinavý, umazaný: ze starosti do starosti
Odvázati  - něco: nebezpečí úrazu, krádež
Oheň  - oheň, vyrazí-li a spálí: zlé zarmoucení od toho,  kdo stůně
Olej - jím se mazati: nemoc
Ostrov  - viděti, na něm se nacházeti: na přátele se moci  spolehnouti
 
Park - jeho kvetoucími alejemi se procházeti: štěstí a spokojenost
Pás (Pásek) - drahokamy posázený: radost z dětí, též moc a bohatství
Peklo - viděti,  v něm se nacházeti: znamená nastávající změnu, nabádá  k opatrnosti v obchodech
Penězokazectví: ostuda  a bída
Peníze - sbírati rozházené: prospěch
Peníze  - raziti: zlá hračka
Peníze - najít svazek  bankovek: ztráta práce z důvodu nepevného přátelství
Podvazek  - viděti: budeš míti štěstí v lásce
Podzemí  - procházeti se jím: tíseň
Pohár - prázdný: nedostatek
Pokladna - stojí-li v prázdné místnosti: starosti
Pokoj - prázdný: dluhy a chudoba
Pole  - obdělávat, osévat, sázet: dobré k tomu, ženu přijmout,  dítě zplodit
Pomazání - poslední pomazání: pozdravení a veselost
Pomlázka - dostati ji nebo dávati: veselost z mrzutosti
Prst - zavázaný: úraz  v domácnosti
Prst - ukazováček na rtech: nevyzrazuj
Prst - ukazováček na oku: výsměch
Prst  - ukazováček: varování
Prst - palec mezi  ukazováčkem a prostředníkem: prokletí
Prstýnek  - mosazný: symbolizuje nejistotu v zájmech
Přítel  - uraziti: pohrdání zakusiti
Přítel - s  ovázanou tváří: navázání nové známosti, která  pro tebe skončí ztrátami a problémy
Pytel - s prázdným  viděti muže: zloděj přijde
Pytel - prázdný: dobré časy
 
Řeka - viděti, nebo v ní se nacházeti,  nebo dok: mrzutost, nebezpečí, pronásledování
 
Saze: budeš očerněn k tvému štěstí
Schody - vidět někoho  scházet po schodech: špatné zprávy, které ti pokazí  zábavu
Schody - scházet po nich: znamená  smolný průběh tvých záležitostí a také neúspěch v lásce
Slivovice  - mazati se s ní: opilost
Slunce - z tebe vycházeti: budeš míti moc nad jinými
Slunce - vychází: velká protekce nebo velká láska
Smazati - něco: odpuštění v rodině, též dluhů
Sníh - ze silnice  vyhazovati: nemoc
Sníh - házet sněhem: varování před zradou společníků
Snop (Snopy) -  vázati: novou známost ukončiti
Snop (Snopy)  - prázdné: hloupost
Spáti - na podlaze: nedostatek
Stolice - žena býti na ni posazena: posměch
Stolice - býti na ní posazen: budeš  vládnouti nad ostatními
Svázaný - svazovati něco: soudní pře
Svázaný - býti: na rande pozvaný  býti
Svázaný - býti: dluhy nebudeš moci  platiti
 
Tančírna - v ní se nacházeti: potupa
Tanec - na provaze: zvěstuje riskantní  předsevzetí
Temno (Temnota) - v ní se nacházeti: v nouzi se octnouti
Tlumok - zavazovat:
Každé ráno, když vstanu, prohlédnu si seznam 50 nejbohatších lidí na světě.
Když na něm nejsem, jdu do práce.
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one