Víte co je horší než být slepý? Mít v pořádku zrak a nevidět.
Helen Keller
Lidičky, nesnažte se mě - na-... iritovat. Mám pro vás Komentářovou povdku. Alespoň se trochu zapojíte.
Když nechcete psát komenty, ale i ti, kteří je píší.
Tak, cvak a jste tam.

Co jsi?

Člověk. (6128 | 17%)
E.T. (5931 | 16%)
Počkej. Podívám se. (6132 | 17%)
Neexistuji. (6001 | 17%)
Zvíře (5948 | 16%)

Co vy na to? Jaké povídka je nejlepší?

Vražedná láska (5728 | 13%)
Kde je pravda (5663 | 12%)
Anděl, jménem Wavielia (5647 | 12%)
Sliby, chyby (5705 | 13%)
Pravá tvář (5684 | 13%)
Smrt je jen začátek (5673 | 13%)
Poznání (5587 | 12%)
Nový život (5589 | 12%)

Indický horoskop

Indický horoskop

 

 

V Indii jsou věda, filosofie a náboženství  produktem stejného  principu. Vytvářejí celek,  ze kterého plynou vědomosti o člověku  a o  světě. Astrologie se zde zrodila za těchto okolností. Indická  astrologie se nazývá také siderická nebo védská.

 Je často používána západními astrology.  Se západní astrologií  má také mnoho společného  ale i rozdílného. Rozdíl spočívá v tom,  že západní používá zvěrokruh, který začíná jarní rovnodenností  21. března - nulový stupeň Berana, ale indická  astrologie používá  skutečné postavení souhvězdí.  Bere v úvahu jev zvaný precese bodů  rovnodennosti,  který je důsledkem obměn při otáčení Země. Pro  indické astrology jsou znamení zvěrokruhu asi 25 stupňů  za našimi  západními. Proto má podle této  astrologie ten, kdo se narodí asi  mezi prvním  dnem kteréhokoliv měsíce a přibližně mezi 18. dnem  tohoto měsíce své Slunce v předchozím zodiakálním  znamení.

 

Védská  astrologie má dále  dvě zajímavé složky, které v západní astrologii  neexistují. První jsou "měsíční domy". Jejich pojetí  je skutečně velmi staré. Měsíční domy vznikají  rozdělením oblohy  na 27 domů, každého o 13  stupních. Každý dům je pojmenován po  některé  manželce boha Měsíce a má svůj vlastní význam. Druhý systém  rozděluje 260 stupňů ekliptiky (domnělé dráhy  Slunce kolem Země)  na podsekce z nichž každá  má délku 2 1/2 stupně. Proto jsou první 2  1/2 stupně Berana podřízeny Beranu, druhé Býku, třetí Blížencům  a tak dále. Luna v indickém horoskopu je nejdůležitější,  podobně  jako je Slunce důležité v našem horoskopu.  Emoce symbolizované  Lunou se považují za nejsilnější  vliv na vůli člověka symbolizovanou  Sluncem.  Další rozdíl je, že zvěrokruh není kruh, ale čtverec.  Základní charakteristiky znamení zvěrokruhu jsou  ve védské a západní  astrologii zhruba stejné.  Živly znamením odpovídají stejně v obou  astrologiích.  Planetární spojení jsou taky stejná, ale védský  systém používá pouze ty planety, které byly známy  před vynálezem  dalekohledu, přivádějícím  na dohled vzdálenější planety Uran,  Neptun,  Pluto.

ZNAMENÍ  A SYMBOLY  INDICKÉHO ZVĚROKRUHU

Naše  západní znamení

 

indický  symbol

Beran

 

beran

Býk

 

býk

Blíženci

 

dvojice

Rak

 

krab

Lev

 

lev

Panna

 

panna

Váhy

 

rovnováha/váhy

Štír

 

štír

Střelec

 

luk/zbraň

Kozoroh

 

krokodýl/žralok

Vodnář

 

hrnec/džbán

Ryby

 

ryby

 

 Planety  indického zvěrokruhu

 

Sorya - Slunce v hinduismu  není jenom planeta, je to  bůh Slunce a je skutečně zbožňován.  V astrologii  vlastnosti člověka naznačené polohou Slunce jsou  velmi podobné vlastnostem slunečních znamení v našem  horoskopu,  ale vztahují se více k duchovnímu  životu, na schopnost člověka  splnit své životní  poslání a na jeho instinktivní povahu.

 

Chandra - Luna, tak jako  Slunce, není zde jenom planeta, ale opravdový bůh, který  je zbožňován.  Navíc je Luna v hinduistické  astrologii nejdůležitější planeta,  tak jako  u nás Slunce. Je to mírný bůh, ale není to žena, která  dodává subtilní a vitální energii proudící  v těle člověka. Luna  rozhoduje o znamení člověka,  takže například "beran"  znamená člověka,  který má Lunu v Beranu, namísto Slunce v Beranu  jak je tomu u nás.

 

Buddha - Merkur v hinduismu  neznamená jenom mysl, duševní  schopnosti a inteligenci, ale navíc  symbolizuje  i vlastnosti duše. Buddha se týká vtělení duše a způsobu,  kterým se duše projevuje v člověku, a tak  mu umožňuje individuální  existenci jako jednotlivce,  který má schopnost vnímat, chápat  a porozumět  svému okolí. Poloha Merkuru v nativním horoskopu poukazuje  na povahu a sebevyjádření duše, které v hinduismu  představují  konkrétní realitu, přestože  u nás je to poněkud abstraktní pojem.  Podle  hinduismu by život člověka bez duše a bez reinkarnace neměl  smysl. Merkur zde poukazuje na sebeuvědomění  člověka a na jeho  schopnost osvobodit se od  neměnného a nevyhnutelného cyklu znovuzrození. 

 

Sukra - Venuše poukazuje  na význam emocí, lásky,  radosti a štěstí. Hinduismus nás upozorňuje  na pomíjivou a klamnou stránku těchto emocí. Učí nás,  že vzhled  a povrchní krása nemají žádný  význam bez duše, protože nás oslepují  a nevidíme  skutečnou povahu člověka, takže je naše štěstí jenom  krátkodobé. Naopak, jestli nerozlišujeme vzhled  člověka a jeho  skutečnou vnitřní hodnotu,  může se nám dostat milosti a požehnání.  Venuše tedy zahrnuje lásku, emoce, něhu a soucit, kterých je  člověk  schopen, spolu s čirostí jeho citů  a popudů. Vztahuje se k jeho  touze po boží  milosti, kterou však nevnímá a ani není nutné, aby  ji bral na vědomí.

 

Kuja - Mars. V hinduismu  se oheň považuje za produkt  vzduchu, takže vzduch, který dýcháme,  nás  může obnovit, osvítit nebo popálit, takže plamen obsažený  ve vzduchu z nás buďto udělá osvícenou bytost,  nebo nás pohltí.  Bůh ohně Agni se považuje  za převtěleného do 3 podob: Slunce,  blesk na  obloze a oheň v Zemi. Agni představuje všechnu energii  a proto Sorya (Slunce), Kuja (Mars) mají vzájemné  spojení symbolizované  v Agni. Slunce představuje  tvořivou energii, zatímco Mars je oheň  života,  smrti a obětní hranice. Kuja (Mars) je bratrem bohyně  Durgâ, ženy ničivého boha Shivy.

 Přestože jméno Durgâ znamená "nepřístupná", je to  ve  skutečnosti milostivá a ochranná bohyně,  která je nemilosrdná  pouze k těm, kdo nejsou  ochotni otevřít oči a úmyslně se poddávají  iluzím a nevědomosti. Jméno jejího bratra Kuji (Mars) znamená  toho, kdo se zrodil ze země. Jeho úkolem je  udržovat obětní, očisťující  a obnovující  oheň. V tomto smyslu symbolizuje Kuja prvotní plamen  více, nežli je energie Marsu v naší astrologii. Je  to oheň, který  pohlcuje, nepotlačitelná vášeň  a popudy. Kuja je ničivý a násilný,  ale současně  přináší obnovení a očištění.

 

Guru - Jupiter v hinduizmu  má daleko širší význam. U nás se považuje za ukazatele  radosti  ze života, optimismu a schopnosti rozvoje  a rozšiřování. Guru  však je sanskrtové jméno,  které znamená duchovního vůdce, učitele.  Je to kombinace otce, matky a rodičovských osobností povšechně.  Je to osobnost, která nám pomáhá na cestě  životem. Pomáhá nám,  abychom žili dobrý  a plný život, pomáhá nám najít své vlastní  odpovědi na životní otázky. Nejvyšší Guru v hinduismu  je ovšem  Bůh.

 

Sani - Saturn. Podle mytologie  hinduismu je Saturn  synem Slunce. Doslovný význam jména Sorya  je  "ten, kdo začíná", zatímco Sani v doslovném překladu  znamená "pomalý". Slunce je tvůrce a Saturn pokračuje  s tím, co Slunce vytvořilo. Saturn soustřeďuje  a krystalizuje,  pomalu ale jistě dokončuje -  symbolizuje proces vyspívání, zaostřuje  a  slučuje vrozené vlastnosti člověka, čímž vede k proměně  jeho  podstaty.


Znaky

 

Mesha  - kozel

 Odpovídá instinktivnímu slepému a absolutnímu  popudu k životu  a světlu. Symbolizuje advent,  nenadálý zjev nebo vyražení ze země,  z kvasícího  nebo bublajícího života, nenadálý výbuch nebo proměnu.  Je znamení nadšení, odvahy a instinktivní síly  ženoucí se vpřed  a uchvacující budoucnost.

 

Vrishabha  - býk

 Symbolizuje značné množství  akceptující pasivity spolu s neporušitelným  klidem, trpělivostí a stálostí, které jsou současně ujišťující  a odstrašující. Je ujišťující, protože  všechna charakteristika  tohoto znamení naznačuje  nespornou a nezměnitelnou trvanlivost,  pokračování  a sílu. Je to odstrašující, protože tyto vlastnosti  poukazují na nepřátelský odpor ke změnám všeho  druhu. Jediný vývoj  je možný plozením nebo  společenstvím a stykem s přírodou.

 

Mithuna  - intimní spojení / dvojice

 Umožňuje všechny druhy spojení a páření. Pátrání,  které má bázi  v objevování a lásce jiného  člověka a jiného sebe. Ideálně toto  setkání  s druhým povede k dalšímu setkání s podstatou sebe samého,  bez kterého bytost nemůže žít v souladu a  klidu a nemůže dosáhnout  splnění své touhy.  Toto je tedy znamení, v životě kterého zvídavost  a vědomosti o rozličných a mnohotvárných stránkách  světa budou  hrát důležitou roli.

 

Kataka  - krab

 Značí podněcování  citů, představivosti a emocí - a schopností,  které to přinášejí. Je to způsobené neoprávněným strachem  z budoucnosti,  z nevyhnutelných změn bytostí  a věcí, z nepřetržitě se obnovujícího  cyklu  života, který prochází jakousi smrtí a destrukcí. Úzkostlivost  a obavy tak přinášejí inspiraci a podněcují  vzpomínky a touhu  po minulosti.

 

Simha  - lev

 Odpovídá vítězoslávě  a triumfu, vítězství nad přírodními silami,  smrtí a sebou, což umožní žeň plodů života člověka  tím, že plně  využívá své osobní kvality  a nadání. Vývoj člověka v jeho zvoleném  poli působení přinese moc a ovládání svého okolí.

 

Kanya  - mladá dívka / panna

 Toto znamení  nastupuje po období instinktivního panování a značí  nové období, ve kterém se dostaví pochyby, a ve  kterém neměnný  zákon přeměny všech bytostí  a věcí přinese zpět do reality ty,  kteří  se považovali za nepotřebné ničeho a nikoho. Člověk pociťuje  intenzivní potřebu pocitu zabezpečení a zajištění,  o které se  bude pokoušet inteligentním odhadem  svých schopností a prostředků.  Jeho nevinnost  by mohla být obětována nebo ztracena v boji o život.

 

Tula  - váhy

 Zdůrazňuje rovnováhu,  která musí ovládat přírodní síly a vnější  svět na jedné straně a lidskou povahu a vnitřní život  na straně  druhé. Akce, myšlení a emoce musí  být vyváženy a řádně promyšleny,  takže  se nestane nikdy nic, co by porušilo rovnováhu nebo její  nedostatek v dokonalém souladu s okolnostmi.

 

Vrischika  -štír

 Zdůrazňuje a překračuje  limit přizpůsobivosti, která se vyvinula  v  období odpovídajícímu předešlému znamení, a tak udržuje  rovnováhu  a soulad za každou cenu. Teď jsou  však jistá měřítka v nebezpečí  zavržení,  v boji o život. Proto je to znamení, které je ovládané  instinktem života a smrti, vítězící nad smrtí  za cenu obětování  principů, tradice a pravidel.

 

Dhanus  - luk

 Toto znamení je zobrazováno  jako luk a ne jako šíp, protože luk  je nástroj,  kterým můžeme něco vrhnout do vzduchu. Symbolizuje  napětí, které podněcuje skok vpřed a současně si  zachová svoji  pozici a místo. Luk je tělo a  šíp je mysl. Rozvoj a využití tělesných  kvalit a schopností člověka způsobí osobní osvobození a katapultuje  mysl do výšky.

 

Makara  - krokodýl

 Odpovídá fázi, ve které  všechna emocionální ohleduplnost a citlivost  je zavržena nebo udušena a soucit jako takový je potlačen.  Neexistují  žádné ústupky, když je člověk  nucen zachránit svůj život a duši.  Krokodýl  je nehybný a chladný, zdánlivě ve spánku, ale pozoruje  a čeká. Nelze kolem něj projít. Jeho trpělivost  a houževnatost  jsou příslovečné.

 

 

Kumbha  - džbán

Zabývá se převrácením okolností. Voda,  která by měla být ve džbánu,  aby mohla uhasit  žízeň nebo očistit tělo, je vylita, odhozena  a obětována za účelem obnovení, protože voda života může  plynout  svým korytem jen když je obohacována  přítokem nové krve. Musí  se odtrhnout od sebe  sama než se může obnovit.

 

Mina  - ryba

Směruje k volnému a nespoutanému toku ve vodách,  které jsou jasné,  čisté a průzračné, nebo  zkalené, zmatené a divné. Míří k emocím,  k rybě, která se pohybuje v času a prostoru a vynořuje ze  skrytých  hlubin života na povrch. Mimořádně  citlivé, intuitivní a inspirované  znamení,  které unáší jeho představivost a proud života.

12.03.2008 18:52:58
wllkam
Každé ráno, když vstanu, prohlédnu si seznam 50 nejbohatších lidí na světě.
Když na něm nejsem, jdu do práce.
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one