Víte co je horší než být slepý? Mít v pořádku zrak a nevidět.
Helen Keller
Lidičky, nesnažte se mě - na-... iritovat. Mám pro vás Komentářovou povdku. Alespoň se trochu zapojíte.
Když nechcete psát komenty, ale i ti, kteří je píší.
Tak, cvak a jste tam.

Co jsi?

Člověk. (6128 | 17%)
E.T. (5931 | 16%)
Počkej. Podívám se. (6132 | 17%)
Neexistuji. (6001 | 17%)
Zvíře (5948 | 16%)

Co vy na to? Jaké povídka je nejlepší?

Vražedná láska (5728 | 13%)
Kde je pravda (5663 | 12%)
Anděl, jménem Wavielia (5647 | 12%)
Sliby, chyby (5705 | 13%)
Pravá tvář (5684 | 13%)
Smrt je jen začátek (5673 | 13%)
Poznání (5587 | 12%)
Nový život (5589 | 12%)
Jindřich VIII.doc  99.33kB

Něco o jednom z úspěšných panovníků Velké Británie


Jindřich VIII. Tudor


(28. června 1491 Greenwich28. ledna 1547 Whitehall) byl v letech 15091547 druhým anglickým králem z rodu Tudorovců a zakladatelem anglikánské církve, jakož i pánem a od roku 1542 králem Irska. V letech 1535-1542 právními akty dokončil spojení Anglie a Walesu

v jeden stát. Patřil k významným proponentům tudorovského absolutismu, obecně však proslul zejména svými sňatkovými peripetiemi.


Narodil se jako druhý syn Jindřicha VII. a jeho ženy Alžběty. Ve třech letech se stal vévodou z Yorku a dostalo se mu rozsáhlého vzdělání s ohledem na předpokládanou církevní kariéru. V roce 1502 však zemřel jeho starší bratr Arthur a Jindřich se tak stal následníkem trůnu. V roce 1509 nastoupil na trůn svého otce.


Jindřich byl typickým renesančním vládcem s velikým zájmem o umění, rytířské turnaje a válečná tažení. Z jeho pera pochází například známá renesanční skladba Pastime with Good Company. Ačkoli je veřejností známá především jeho obtloustlá podobizna z posledních let jeho života, v mládí měl atletickou postavu a vynikal v rytířských kláních. Za zmínku stojí například dvacetidenní klání na Poli zlatého roucha poblíž Calais při setkání s francouzským králem Františkem I. v červnu 1520. V průběhu své vlády podnikl několik válečných výprav do Francie, kde se chtěl proslavit stejně jako jeho předchůdce Jindřich V. Tyto výpravy ale celkově neměly požadovaný výsledek, pouze neúměrně zatěžovaly státní pokladnu.


Původně stál Jindřich neochvějně v řadách katolické církve a za spis Obrana sedmi svátostí proti luteránské reformaci mu byl v roce 1521 papežem Lvem X. udělen titul Defensor fidei (obránce víry). V jeho sepsání mu vydatně pomáhal proslulý sir Thomas More.


Když však Jindřichovo manželství s Kateřinou Aragonskou nevedlo k narození mužského dědice, začal netrpělivý král usilovat o rozvod, což katolická víra neumožňuje. Proto žádal papeže o výjimku, který ji však zamítl. Ve vzdoru proti papeži, aby dosáhl svého rozvodu a nového sňatku, v roce 1533 vyhlásil nezávislost anglické církve na Římu a sám se ustanovil hlavou anglikánské církve. Neúspěch při vyjednávání s papežem také roku 1529 zapříčinil pád kardinála Thomase Wolseyho, Jindřichova Lorda Kancléře, který byl nejdůležitějším královým rádcem od první francouzské války 1514.


Pod taktovkou svého správce Thomase Cromwella rozpustil kláštery, zkonfiskoval majetek katolické církve a tvrdě potlačil duchovenstvo setrvávající v loajalitě k papeži. Celkem zrušil 542 klášterů, 99 kolegiálních kapitul, 2374 kostelů a kaplí v Anglii a nechal zničit přes 700 klášterů v okupovaném Irsku. Zabavil katolíkům majetek v tehdejší hodnotě 38,4 miliónů liber šterlinků[zdroj?]. Z duchovních se stali státní úředníci, anglikánští biskupové zasedli v parlamentu. V době jeho vlády anglikánská církev zachovala katolické doktríny, což potvrdil i Parlament roku 1539. Svou moc opíral o tzv. „middle classes“ – střední vrstvy, to znamená podnikavé měšťanstvo a střední a drobnou šlechtu, která mu zachovala loajalitu.


Jindřich VIII. byl šestkrát ženatý. První manželství se španělskou infantkou Kateřinou Aragonskou bylo rozvedeno poté, co mu královna již nedokázala porodit syna. Z tohoto svazku pocházela jediná dcera, pozdější anglická královna Marie I. Tudorovna. Ostatní děti se narodily buď předčasně nebo mrtvé. Druhou choť, anglickou šlechtičnu Annu Boleynovou, která mu porodila další dceru, budoucí královnu Alžbětu, nechal Jindřich popravit pro cizoložství. Třetí manželka Jana Seymourová pocházela rovněž z anglické šlechty. Zemřela po porodu Jindřichova syna, který se stal jako Eduard VI. královým nástupcem. Další manželství zůstala bezdětná. Se čtvrtou manželkou, nepohlednou Němkou Annou Klevskou se oženil na návrh Thomase Cromwella a po pouhých šesti měsících se s ní zase rozvedl. Tato chyba stála Cromwella život. Pátou choť, anglickou šlechtičnu Kateřinu Howardovou, sestřenici Anny Boleynové, nechal rovněž popravit. Teprve šestá, poslední manželka, anglická šlechtična Kateřina Parrová, krále přežila.


Za svého panování nechal popravit 2 královny, 2 kardinály, 2 arcibiskupy, 18 biskupů, 13 opatů, 500 převorů, neznámý počet řeholníků, 38 doktorů teologie a práv, 12 vévodů a hrabat, 164 příslušníků šlechty, 153 měšťanů a 110 prostých žen.[1]


Milenky

Anna Hastingsová - kolem roku 1514, žena George Hastingse, skončila v klášteře.


Jane Popincourtová - milenka vévody de Longueville s kterým odjela do Francie, když se jí král nabažil.


Elisabeth „Bessie“ Blountová - kolem roku 1518, s Jindřichem měla syna Henryho Fitzroye (*1519 - †1531 zemřel na tuberkulózu), byl vychováván jako syn Gilberta Talboyse v Rokeby Manor. Jindřich ji vdal za kancléře.


Marie Boleynová - sestra Anny Boleynové. Byla promiskuitní, vdala se za Williama Careyho a stala se dvorní dámou Kateřiny Aragonské. Měla 2 děti, o nichž se spekuluje jako o možných Jindřichových levobočcích, on je však nikdy za své neuznal.


Madge Sheltonová - sestřenice Anny Boleynové.


 22.05.2008 11:09:04
wllkam
Každé ráno, když vstanu, prohlédnu si seznam 50 nejbohatších lidí na světě.
Když na něm nejsem, jdu do práce.
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one