Víte co je horší než být slepý? Mít v pořádku zrak a nevidět.
Helen Keller
Lidičky, nesnažte se mě - na-... iritovat. Mám pro vás Komentářovou povdku. Alespoň se trochu zapojíte.
Když nechcete psát komenty, ale i ti, kteří je píší.
Tak, cvak a jste tam.

Co jsi?

Člověk. (6128 | 17%)
E.T. (5931 | 16%)
Počkej. Podívám se. (6132 | 17%)
Neexistuji. (6001 | 17%)
Zvíře (5948 | 16%)

Co vy na to? Jaké povídka je nejlepší?

Vražedná láska (5728 | 13%)
Kde je pravda (5663 | 12%)
Anděl, jménem Wavielia (5647 | 12%)
Sliby, chyby (5705 | 13%)
Pravá tvář (5684 | 13%)
Smrt je jen začátek (5673 | 13%)
Poznání (5587 | 12%)
Nový život (5589 | 12%)
Zdravím, snad se to již podaří. Druhá půlka o zlu a dobru, Je to to, co chci? Smrtijedi a Bystrozoři, opět bez akce.

***
 
Naše trojice vystoupila z letadla, co nejrychleji to šlo, a nervózně se rozhlédla kolem. Oči jim těkaly ze strany na stranu. Letiště bylo malé, celé okolí bylo zarostlé vysokými stromy a ze země nebyl žádný výhled na oblohu. Což všechny překvapilo. „Royi, co je to sakra za…“ zbytek Nymfadořiných slov zanikl v kvílení motorů letadla, „a co je tohle?“ pohodila hlavou směrem k pomalu se vzdalujícímu letadlu.
Nikdo ji však neodpověděl. Z vysokého podrostu se vyřítila skupina podivně oblečených osob. Oblečených v oděvech, tak typických pro tuto část světa. V rukou svírali meče a blížili se k vyděšené trojici, která se stále rozhlížela kolem.
„Stůjte!“ ozvalo se autoritativně, ze zadních řad vystoupil pohledný tmavovlasý muž, oproti ostatním byl oblečený v rudém „obleku“. „Vítám tě příteli, opět ses u nás zastavil. Je mi ctí,“ uklonil se, „tvý přátelé jsou i mými, našemi přáteli,“ všichni úsečně přikývli, „následujte mě.“
 
Kevin se tázavě podíval na Roye, který jen s úsměvem přivřel oči a hůlku schoval do kapsy, Nymfadora následovala jeho příkladu. Kevin jen pokrčil rameny, ale hůlku stále svíral v prstech, připraven ji kdykoli použít. Vždy a za všech okolností byl ve střehu! Nechtěl zbytečně riskovat, svůj život měl rád, moc rád.
 
Cesta probíhala v klidu a tichu, nikdo se neodvažoval promluvit, snad z úcty ke svému „šéfovi“, jak si jej v duchu nazval Kevin.
Po desátém pohledu na hodinky se Kevin zastavil a opřel se o jeden ze ztrouchnivělých stromů. „Moc by mě sakra zajímalo, proč se plahočíme touhle pustinou, místo abychom se přemístili rovnou do tábora.“
Kroky všech se zastavily. Klidným a vyrovnaným krokem se k nespokojenému O´Brianovi blížil velký šéf! „Nerad vás ruším, pane…“
„O´Brian!“ odsekl úsečně.
„… O´Briane, ale v okolí se vyskytují nepřátelé a taktéž nebezpečné šelmy. Pokud chceme být v bezpečí, nesmíme na sebe zbytečně upozorňovat. A jak jistě uznáte i vy sám, nebylo by moc nenápadné, kdyby se naráz přemístil větší počet osob,“ domluvil, nečekal na reakci a odkráčel.
Kevin polkl, poposunul si na hlavě klobouk a poté sklopil pohled. „Tak sorry,“ zašeptal. Prozatím neznámý muž, se jen ušklíbl, čehož si samozřejmě Kevin nevšiml, protože k sobě stáli zády.
„Omlouvám se za svého přítele, je nervózní, neví, co může čekat.“
„Jistě, já jej chápu,“ odpověděl svému příteli s úsměvem a zachytil jej za paži, „měl bys nás představit. A hlavně bych chtěl vědět, jak se jmenuje tahle okouzlující dívka.“
Nymfadora se rozpačitě usmála a vlasy jí zrudly, stejně jako tváře.
„Snad to počká Wangu do tábora, nechci tu v téhle zatracený džungli trávit více času, než je třeba.“
 
***
 
Susan, se poklidně procházela po londýnském náměstí, v ruce svírala kornout zmrzliny a olizovala si prsty, na kterých jí ulpěla rozteklá zmrzlina. Po chvíli ji znechuceně odhodila a vstoupila do prvního temného rohu, který se jí naskytl. Okamžik na to se tichým okolím vznesl hlasitý zvuk přemístění. Několik osob se vyděšeně rozhlédlo, poté však nevěřícně zavrtěli hlavami. V těchto končinách se nestřílí!
 
„Nikdo z těch idiotů mě nesledoval! Tři odletěli někam do Asie a zbytek zůstal zde! Hledají nějakou knihu, o kterou máte zájem i vy! Podle mých zdrojů o ni stojíte tak moc, že za ní dáte cokoli! Jakmile zjistím víc, dám vám vědět!“ ukončila svůj monolog a chystala se k odchodu.
Jeden pár rukou ji však zastavil! Otočila se znechuceně na toho opovážlivce! Ona byla jedna z posledních JEHO smrtijedů a nějakej… si na ni dovoluje sahat! „My jsme ještě neskončili!“ oslovil ji.
Chtěla jej okřiknout, ale jeho pohled ji zastavil. Ty oči! Sklopila pohled, ale prsty na její bradě ji donutily oči pozvednout.
Pohladil ji po tváři a poté sjel na její rty. „Kdo z našich je zrádce?“
„Já nevím,“ polkla, „vědí to jen dvě osoby a já mezi nimi nejsem, doopravdy! Přísahám…“ Udeřil ji takovou silou, až upadla na zem. Pohlédla na něj vyděšeným a ublíženým pohledem, v očích slzy. „Ne! Mě nepřísahej, věř mi!“ Natáhl k ní ruku. S obavami ji přijala, těkala pohledem mezi všemi přítomnými, až pohled na jednu ženu její oči zastavil.
 
Shirley Thomson pozorovala celé tohle divadlo se zatajeným dechem, pohled na muže, který si dokázal zjednat respekt pouhým slovem, posunkem, ji celou rozechvěl. Takhle na ni nepůsobil ani Temný pán a to bylo co říct! Kousala se do rtu, cítila, jak ji stoupá krev do tváří, otřepala se a zatnula nehty do paže.
Pohled té malé „coury“, ji však vrátil zpět do reality. Opětovala její upřený pohled, svým ledovým! Když ji pomohl se postavit, měla chuť se na ni vrhnout a vyškrábat ji oči! Držela se, nemohla přeci připustit, aby někdo z nich vycítil její slabost! Kdykoli a kdokoli z nich by to mohl využít proti ní. Jen snad… Natálie!
Myšlenka na přítelkyni ji zastavila v tom, aby neudělala nějakou hloupost.
 
„Jsem rád, že jsme si vše vyjasnili! Až naše malá přítelkyně, Susan, zjistí, kde jsou, pošlu tam posily! A budou to,…“ na chvíli se zamyslel, přiložil si ke rtům prst a přejel si po nich. Shirley zavzdychala. Otočil se na ni a potěšeně se usmál. „Nancy, Greensley a Pacey! A nakonec sebou vezmete některého z vlkodlaků! Je potřeba, aby se zaučili!“
Nancy, po vyslovení svého jména, vyděšeně nadskočila. „Proč já, Olivere!“
„Kočičko! Ty víš proč! Tobě já věřím!“ V duchu však posměšně dodal: „Chci se tě zbavit! Dívka se potěšeně usmála a s nosem nahoru odkráčela do svých komnat. „Susan, Shirley, pojďte se mnou, musím s vámi něco probrat!“
 
***
 
Po vyčerpávající tříhodinové cestě se před nimi rozprostřela překrásná scenérie, která naší trojici vyrazila na chvíli dech. Stáli před obrovským jezerem, všude byla jen voda, nic víc!
„Tahle lokalita je oblíbeným centrem cestovatelů a právě proto zde budeme chráněni! Nikoho z těch zabedněnců by ani ve snu nenapadlo nás tu hledat. Vítejte v Koko Nor!“  
 
Nymf, se zatajeným dechem sevřela Royovu ruku. „Je to nádhera!“
Roy na ni pohlédl a poté se usmál na přítele, který ji pozoroval s téměř náboženskou úctou. Tiše se uchechtl a přitáhl si dívku k sobě. „Wangu, je to moje kamarádka,“ zašeptal.
 
Zastavili se na začátku tábora, kde se od nich oddělil zbytek oddílu, zůstali jen čtyři. „Pojďte si sednout ke mně do domu. Není to sice nic moc, ale nám to stačí. Vaše ubytování se bude nacházet blíže jezera, budete zde jako novomanželé. Myslím, že se Roco nezmínil o…“
„Prosím?“ skočila mu dívka do řeči, „kdo se nezmínil?“
Muž se rozesmál. „Nebyli jsme si ještě představeni, měli bychom to napravit, co říkáte, slečno…“
„Tonksová, jmenuji se Tonksová,“ odsekla.
„Proč tak útočně? Doufám, že jsem vás nikterak neurazil, to by mě velice mrzelo. Myslím však, že se jmenujete Nymfadora a protože vím o vašem odporu k tomuto jménu…“
„Jak…“
Nereagoval, pokračoval. „… mohu vám říkat, Nyto? Je to o hodně kratší a takové… hodí se k vám.“ S přikývnutím se smířil.   
 
 
Poznámka
Ice cracking na jezeře Qinghai, Čína
 
Jezero Qinghai, Čína
 
-       historicky známé jako Koko Nor (z mongolské jméno), je solné jezero nacházející se v provincii Čching-chaj. Je to největší jezero v Číně.
-       Nachází se asi 100 km na západ od provinčního Xining 3205 m (10515 stop) nad mořem v depresi z tibetské Plateau v tradiční tibetské provincii Amdo.
-       Dvacet-tří řek a potoků do prázdné Qinghai Lake.
-       Velikost jezera se pohybuje a zmenšuje po většinu 20. století, ale od roku 2004 se zvyšuje.
-       Navzdory slanosti, má hojnost ryb, a často je i zamrzlé na dobu tří měsíců, nepřetržitě, v zimním období.
-       led pokrývá její povrch, i když jsou trhliny v jihozápadním rohu, což umožňuje, že je voda vidět.


 
 
Po obhlédnutí si celého okolí a nezbytné očistě, se všichni vrhli do svých postelí a oddali se zaslouženému odpočinku.
 
***
 
Susan se probudila celá rozlámaná a s neblahým tušením, které se vzápětí potvrdilo. Ležela nahá a v pevném objetí s… Oliverem. To by nebylo nic moc šíleného, kdyby…
Vykřikla!
Vzápětí následoval druhý výkřik a poté mužské jadrné nadávky.
„Co ty tady!“ ozvalo se jednohlasně ze dvou ženských úst.
 
28.05.2009 10:37:15
wllkam
Každé ráno, když vstanu, prohlédnu si seznam 50 nejbohatších lidí na světě.
Když na něm nejsem, jdu do práce.
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one