Víte co je horší než být slepý? Mít v pořádku zrak a nevidět.
Helen Keller
Lidičky, nesnažte se mě - na-... iritovat. Mám pro vás Komentářovou povdku. Alespoň se trochu zapojíte.
Když nechcete psát komenty, ale i ti, kteří je píší.
Tak, cvak a jste tam.

Co jsi?

Člověk. (6128 | 17%)
E.T. (5931 | 16%)
Počkej. Podívám se. (6132 | 17%)
Neexistuji. (6001 | 17%)
Zvíře (5948 | 16%)

Co vy na to? Jaké povídka je nejlepší?

Vražedná láska (5728 | 13%)
Kde je pravda (5663 | 12%)
Anděl, jménem Wavielia (5647 | 12%)
Sliby, chyby (5705 | 13%)
Pravá tvář (5684 | 13%)
Smrt je jen začátek (5673 | 13%)
Poznání (5587 | 12%)
Nový život (5589 | 12%)
Tak jo, máte tu část kapitolky o smrtijedech a bystrozorech. Dostáváme se do "minulosti", část příběhu se odehrává v Anglii a část v Ásii.
Je to zatím jen taková nezáživná část, hodně nezáživná.
Ale, stejně si to užijte!
Začínáme zjišťovat, kdo doopravdy stojí na které straně. Desátá kapitola bude již dost... akční, tragická. Nechte se překvapit.

Naposledy se ohlédli a vydali se k připravenému letadlu, které na ně již netrpělivě čekalo. Pilot bubnoval prsty do kokpitu a Kevin je nedočkavě vyhlížel z okýnka. Nymf se rozloučila s rodiči a popřála své přítelkyni hodně štěstí. Roy objal kamarádku kolem ramen a společně vystoupali schůdky do kabinky. Tonksová se naposledy ohlédla a zavolala, přes hluk motoru ji nebylo moc slyšet, „Postarej se o Tonyho! Víš jaký je.“ Dívka smutně přikývla, po tvářích jí stékaly slzy.  
Poslední zamávání a letadlo se za chvíli stalo jen malou tečkou na obzoru.
Nymf se posadila na sedadlo a zaklonila hlavu. „Myslíš, že to dostaneme dříve než oni?“ otočila se na Roye s vážným výrazem ve tváři. Oslovený muž se k ní naklonil a pohladil ji po tváři. „Určitě!“
Podrážděné odfrknutí ze zadní části letadla, je donutilo, aby se otočili na Kevina s otazníky v očích.
„No, nečumte na mě tak blbě! Nezdá se mi, že máme nějakou šanci! Oni mají prachy, co máme my?“ pozvedl obočí a zašklebil se na ně, „Hmm?“
Dívka si nervózně poposedla a otočila se na Roye, který se jen usmál. Poté se otočil na O´Briana, taktéž s úsměvem. Zvedl se ze sedadla a zamířil dopředu k pilotovi. Okamžik na to se vrátil s kufrem v pravé ruce, položil ho na volné sedadlo a otevřel ho. „A co říkáš tomuhle?“ natáhl ruku nad obsahem a oba nahlédli dovnitř. Kevin uznale pískl a upřel na druhého muže vyčkávavý pohled. „Kdes to vzal?“
Dívka založila ruce na prsou a čekala. Nechápala jak a hlavně, kde vzal ty zatracený prachy a jak to, že ani jeden z nich o tom nevěděl!
Roy se pohodlně usadil a dal se do vysvětlování. „Jak víte, musíme získat dost vzácnou a možná i ztracenou knihu. Ne, nepřerušuj mě,“ mávl rukou, „Šalamounův testament je ta kniha, kterou ONI hledají. Mám zde k ní pár poznámek, které si budete moci později přečíst. Existuje sice i přepracovaná verze, ale… tahle je pro nás podstatnější. Jde v ní o to, že… On podle jedné báje zotročil démony a oni mu měli sloužit. Neptejte se, jak to vím, stejně bych vám to neřekl, a kdyby,… musel bych vás zabít. Poslední zmínka – kouzelnická, je z asijské části. Můj kontakt - Wu-Wang, v Číně nás bude provázet, má pro nás další důležité informace, které předá jen mě a to osobně. Vše je to nebezpečné a… můžeme i zemřít. Ten spolek neosmrtijedů, nebo jak si říkají, pátrá po – Le Dragon Rouge. To je ta přepracovaná verze, která není tak spolehlivá. Snad si myslí, že testament ani neexistuje a to je naše výhoda. Musíme jim zabránit v tom, aby je dostaly, oba! Problém je v tom, že nevíme, o koho se jedná, prozatím.“
„Caine, mohl bys nám laskavě vysvětlit původ těch peněz? To je pro mě nyní podstatně důležitější než nějaká legenda. Nerad bych, aby nás financovala nějaká nekalá společnost. To jistě chápeš.“ Nymf horlivě přikyvovala.
„Jasně, já vás chápu. Dobrá! Jsou to moje peníze, které jsem zdědil po svých rodičích. Tedy spíš, matce! Otec mě vydědil a odkázal všechen majetek jakémusi sirotčinci.“
„To je mi líto,“ sevřela jeho ruku ve svých a nepatrně se usmála, „Co se vlastně stalo?“
Vymanil se z jejího sevření, postavil se a přešel k oknu. „Moje snoubenka nezapadala do jeho představ o nastávající paní Cainové! Nebyla…“ odmlčel se, „… nebyla, čistokrevná,“ polkl a sevřel ruce v pěst.
„Co…“
On nevnímal, pokračoval dál. „V den naší svatby vyvraždili celou její rodinu, zabili i ji. Přežila jen její malá sestřička, která… ublížili jim, moc jim všem ublížili a já… slíbil jsem si, že ji pomstím. Slíbil jsem si, že je pomstím, všechny je pomstím,“ uzavřel svoji zpověď a odešel úplně dopředu, až téměř k pilotovi. 
Oba zbývající bystrozoři se na sebe podívali, aby se vzápětí otočili každý na jinou stranu a oddali se svým myšlenkám.
 
„Tak! Lidi, za půl hodinky přistáváme na soukromém letišti, kde na vás bude čekat auto a doveze vás na místo určení. Nachystejte si všechny věci, na nikoho se nečeká. Budete mít dvě minuty na přestup.“  Vyrušil je, po několika hodinách ze spánku, bodrý hlas pilota.
Všichni se s nadáváním protáhli a pomalu se začali chystat na přistání. Nervozita stoupala s přibližující se zemským povrchem. Jakmile se podvozek dotkl země, všichni se zhluboka nadechli a čekaly na vyzvání pilota, který jim oznámí, že je možné se odpoutat. Letadlo sebou několikrát cuklo a poté zastavilo.
„Dobrá, už je čas. Děkuji vám za trpělivost a přeji hodně štěstí,“ ozvalo se z mikrofonu, následovalo zaprskání a pak ticho.
 
***
 
Tony již nedočkavě vyhlížel spojku, která jim měla pomoci v jejich práci, v tom, aby zabránili novému vzestupu zla, které se pomalu, ale jistě dralo k moci. Jejich síla o sobě dávala vědět. Nebylo to zas tak dlouho, kdy padl, ten-jehož-jméno-nikdo-nevyslovuje, stále se našli tací, kterým se jeho „vize“ čistého světa, líbily.
Podíval se na hodinky na své právě ruce a poté se zadíval na ulici. Z levé strany k němu přicházela pohledná brunetka. V mysli se mu přehrával jejich poslední rozhovor, pevně v ruce stiskl hůlku, až z ní vylétly jiskry.
Zastavila se asi metr od něj, oči se jí zúžily vztekem. „Ty!“ zasyčela a otočila se k odchodu.
„Počkej,“ snažil se ji zastavit, „teď nejde o nás.“ Zachytil ji za paži.
Otočila se k němu, přichystaná k úderu. Z očí jí šlehaly blesky, ustoupil o krok a pustil ji.
„Je dobře, že jsem přišla,“ ozvala se nově příchozí žena, „takhle by to totiž nešlo!“  Natálie, se otočila na Adrianu, Tonyho zcela ignorovala.
 
 
 
 POZNÁMKY:
 
 
Šalamounův testament
Šalamounův testament je starý testament, pseudoepigrafické dílo, údajně napsané v době mezi 1. - 3. století n. l. králem Šalamounem, ve kterém Šalamoun důkladně popisuje démony, které zotročil, aby mu pomohli postavit jeho chrám. Nastiňuje otázky ohledně úmluvy s démony, která může být zmařena, a dává také odpovědi na to, jak se chovat, abychom sami dokázali ovládnout padlé síly. Datace je velmi sporná, pravděpodobně od 1. století do 3. století, ale je to určitě nejstarší dílo, které se zabývá konkrétním průzkumem jednotlivých démonů.
 
 
Le Dragon Rouge (Velký Grimoár)
Stejně jako mnoho prací o mystickém životě, tak i Le Dragon Rouge (Rudý drak) vychází z krále šalamouna a jeho kněží. Kniha byla publikována v r. 1517 egypťanem Alibecekem. Nicméně však byla populárně přepisována ve Francii v 18. století. Grimoár popisuje detaily různých obyvatel pekla, a jejich moc, popisuje, jak jej navštívit a navázat s ním spojení a obdržet tak magickou sílu a splnit si svůj záměr. Démoni z pekla jsou rozděleni na tři různé vrstvy od generálů až po důstojníky. Nejlepší veterán, člen Le Dragon Rouge nosí onyxový kámen se znakem červeného draka v rudé sklovině.
23.05.2009 12:38:30
wllkam
Každé ráno, když vstanu, prohlédnu si seznam 50 nejbohatších lidí na světě.
Když na něm nejsem, jdu do práce.
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one