Víte co je horší než být slepý? Mít v pořádku zrak a nevidět.
Helen Keller
Lidičky, nesnažte se mě - na-... iritovat. Mám pro vás Komentářovou povdku. Alespoň se trochu zapojíte.
Když nechcete psát komenty, ale i ti, kteří je píší.
Tak, cvak a jste tam.

Co jsi?

Člověk. (6128 | 17%)
E.T. (5931 | 16%)
Počkej. Podívám se. (6132 | 17%)
Neexistuji. (6001 | 17%)
Zvíře (5948 | 16%)

Co vy na to? Jaké povídka je nejlepší?

Vražedná láska (5728 | 13%)
Kde je pravda (5663 | 12%)
Anděl, jménem Wavielia (5647 | 12%)
Sliby, chyby (5705 | 13%)
Pravá tvář (5684 | 13%)
Smrt je jen začátek (5673 | 13%)
Poznání (5587 | 12%)
Nový život (5589 | 12%)

14. Lásky mezi kapkami deště 1/2

Povídka - Je to to, co chci?

Chybovat je v povaze člověka, ale jen hlupák na svém omylu setrvává.


Poznámka

Succubus:
(pl. succubi; též succuba, sukubus; z latinského succubare, „ležet vespod“) je ve středověké křesťanské mytologii druh démona - astrálního upíra, který svádí muže, zvláště pak mnichy, pohlavně se s nimi stýká a přitom je vyčerpává, někdy až k smrti. Působení succuba byla často připisována poluce.
Někdy je succubus označován jako ženský démon, ale tato interpretace není jednoznačná. Démoni jsou obecně považováni za bezpohlavní a i jméno succubus z „ležeti vespod“ zdůrazňuje, že démon pouze vystupuje v ženské roli při pohlavním styku.
Mužskou obdobou succuba je incubus, démon, který svádí ženy a souloží s nimi. Vzhledem k zmíněné bezpohlavnosti démonů je možné, aby tentýž démon vystupoval v různých situacích jako succubus i incubus.
Otázka, zda jsou andělé (resp. démoni) schopni pohlavního styku s lidmi, a zda je tento styk podoby duševní nebo tělesné, byla předmětem zájmu středověké teologie. O succubech se zmínil například i Tomáš Akvinský v Summa Theologiae i další autority, a jejich existence tak byla poměrně pevně zakotvena.
Zvláštního rozvoje se víra v succuby dočkala v průběhu čarodějnických procesů. Podle proslulé knihy Malleus maleficarum (česky Kladivo na čarodějnice) například succubi sbírali semeno mužů se kterými spali, aby je následně incubi používali k oplodňování žen. Styku s démonem (ďáblem) byla také přisuzována iniciační funkce a mělo k němu docházet i na čarodějnických sabatech.
Motiv succuba se objevuje v knize Honoré de Balzaca Succubus aneb běs sviňavý ženský (v orig. Le Succube).
Tentýž motiv succuba (příp. incuba) lze nalézt v tetralogii Sergeje Lukjaněnka Noční hlídka.
Succubi jsou zmíněni i v tetralogii ságy Stmívání od Stephenie Meyerové, či spíše jen v ironii v díle Erik od Terryho Pratchetta.
Mezi succubi je možné řadit také rusalky (vodní nymfy) a meluzíny (duchové vody).


První, co uviděl, když vstoupil dovnitř, byla... naprostá tma. Sice řekl, že to udělá, ale příště by měl prvně uvažovat a pak mluvit. Tohle všechno nevěstí nic dobrého. Jestli to bude místo sukuba inkubus tak... bude nejspíš v úplné... ano, bude v prdeli!
Zhluboka se nadechl a sevřel v ruce louč. Roy mu doporučil, aby za žádných okolností nepoužíval hůlku, mohlo by se mu to vymstít. Kdyby v té chvíli tušil, že jej uvnitř nebude čekat jen ten démon, tak by nejspíš ani jedno slovo z těch pouček neposlouchal, ale bohužel... Kdyby jeho schopnosti byli jen o stupeň lepší, kdyby dokázal vidět do budoucnosti alespoň na pár vteřin.
Později si bude těmito otázkami zatěžovat svoji hlavu, ale na to už bude pozdě!

****

Ten odpornej tlusťoch!
Natálii se zvedl žaludek jen z pomyšlení na to, že by s ním... ale věděla, že to bude její povinnost jako manželky. Souhlasila se vším a věděla že pohlavní styk k tomu bude patřit. Z hlouby srdce doufala, že bude stačit jeden jediný a pak bude mít navždy od toho bastarda klid.
Pohledy všech přítomných mířili na ni a ona cítila jako kdyby jí měli vidět až do morku kostí. Oni určitě vědí, na co myslím. V duchu se otřásla odporem a vynutila si na tváři úsměv.
Dceruško, už jsme se nemohli dočkat tvého vstupu. Jsi ta nejkrásnější nevěsta na celém světě. Škoda, že tě tak nemůže vidět Nancy. To její pracovní nasazení se snad ani nehodí pro nikoho našeho postavení.“
Jak kdybychom nějaké měli! Tenbastard patří k jeho nejvěrnějším!
Otec, který stál vedle ní, jako kdyby cítil jak ztuhla, sevřel její ruku ve své a tiše zašeptal: „Chovej se jako dáma, ať na tebe můžeme být hrdí.“
Ano, musím se uklidnit! Ale vám se to řekne. Brali jste se z lásky! Ne tak jako já... z nutnosti!

Seděla v kočáře a v duchu se modlila... vlastně nevěděla za co! Věděla, že ze svého odhodlání neustoupí ani o krok. Sliby, ať byly jakékoli, vždy do posledního puntíku splnila, ať byly sebevíc nemožné! Pro splnění slibu dokázala zajít až do úplného vyčerpání všech svých sil. Kdyby věděla, že si v tom jsou s Tonym tolik podobní!
Nebe se zatáhlo ocelově šedými mraky, jako kdyby truchlilo nad celým světem. Zdáli bylo slyšet hromy a nebe křižovaly obrovské blesky. Zavřela oči a přála si aby usnula a už se nikdy více neprobudila.
Kočár zastavil a Natálie čekala až dvířka otevře... její snoubenec. Muž ke kterému chovala odpor už od první chvíle kdy ho spatřila. Tak se samozřejmě stalo a na ni se šklebil odulý a rudý obličej jejího budoucího muže. Nabídl jí ruku a ona ji s veškerým sebezapřením sevřela. „Neměl by mi jít naproti otec? Mě se zdá, že když vidí muž ještě před svatbou svou ženu ve svatebních šatech, nosí to neštěstí. A to bych nerada.“
Nemějte strach dámo, se mnou vás čeká jen a jen štěstí! O to se postarám! To nemějte strach. Všechno to jsou jen babské povídačky!“
Dámo? On dokáže být i slušný?
Ach. To jsem moc ráda, že si budu brát tak srdnatého ochránce.“
Usmál se a pak cosi tiše odvětil. Nechtěla se jej znovu ptát, protože jestli slyšela dobře, tak řekl: „Já tě vždy miloval.“

****

Adriana se podívala na novináře a v hlavě se ji zrodil nápad. I když věděla, že je nanejvíc bláznivý. Musela se odsud dostat a to co nejdříve. Jinak by tímto dnem mohlo pro ni všechno skončit. Pousmála se a položila muži ruku na rameno. „Mohl byste mi prosím s něčím pomoci? Závisí na tom život, nejenom můj, ale i mých dětí. A vy byste to určitě nedopustil.“
Ano. O co se tedy jedná?“


****

Shirley Thomson již nedočkavě vyhlížela svého snoubence, třásla se očekáváním a nedočkavostí
z toho, až se za několik hodin vdá. Vůbec jí nevadilo, že ji uvidí před svatebním obřadem. Nikdy na tyto řeči nevěřila. Beztak to vymyslel nějaký mudlovský šmejd a oni to jako kouzelníci jen převzali.
Takovou hloupost! Tomuhle by nevěřil ani nevzdělaný kouzelník.
Ani v nejmenším netušila, co se právě teď děje v ložnici Olivera Raflinga a i kdyby to věděla, nejspíš by ze svatby stejně nesešlo. Milovala by ho i kdyby ji podváděl přímo před jejíma očima.
Odpustila by mu totiž vše!
Prohlížela si své šaty a zasněně přemýšlela nad tím, kde stráví svoji svatební cestu a hlavně novomanželskou noc.
Kdyby věděla, že nyní pochopil, kde doopravdy leží jeho srdce, že bude celý její následující život založen jen a pouze na lži. A že nakonec bude žehrat svému rozhodnutí vdát se za muže, který jí zničí život. Vezme ji děti a odsoudí ji k trestu horšímu než je samotná smrt!
Za svými zády slyšela jeho tolik milovaný hlas a na okamžik se jí snad zastavilo srdce. Zachvěla se a ohlédl se na něj. Šel tím svým rázným krokem a povýšeně se rozhlížel kolem sebe. Když její pohled na okamžik zaletěl k postavě vedle něj, musela zamrkat, ale poté jen zavrtěla hlavou. Muselo se jí to zdát! Ne, oni se na sebe nemohli dívat zamilovaně! „Drahý!“
Ano? Copak se děje? Chtěl bych ti představit Philipa, mého svědka!“ Představený chlapec se k ženě ostýchavě obrátil a podíval se jí do očí. Poté svým zrakem ucukl a sklopil jej k zemi.
Nemohl se jí potom všem podívat do očí.
Kdepak jsi schovával takového okouzlujícího mladíka? Kdybych o něm věděla dřív, tak...“
Co tak?“
Překvapeně se na svého nastávajícího podívala. „Nemusíš žárlit, já přeci miluju jen a jen tebe. O to nemusíš mít strach.“
Já vím,“ pousmál se a přitáhl si k sobě lehce se vzpouzející Shirley. Která jen zašeptala: „Ne před ním,“ ale poté se mu poddala zcela bez cavyků.
Philip sebou trhl a odvrátil od dvojice svůj pohled. Než mohl odejít, zastavila jej ruka na jeho rameni, která nepatřila nikomu jinému než Oliverovi. Objímal sice svoji nastávající ženu, ale... jedna ruka přeci stačí!
Neslyšně zašeptal: „Jedeš přeci s námi!“
Ještě bych ti měl říct jednu podstatnou část, která se týká naší svatební cesty. Založil jsem firmu, která se zabývá sháněním dotací na naše aktivity ve světě. Je to jen krycí firma, aby ONI nepojali jakékoli podezření. Nesmí nás podezřívat z toho, že nenávidíme všechen ten póvl!“
Ano, to je úžasný nápad.“
A proto... tady Philip je můj partner!“
Oslovený se křečovitě usmál a poté pokračoval dál, tam kde Oliver přestal. „Je nutné, abych... jak jistě víte, budete cestovat kolem světa. Tohle všechno nám poskytne úžasné krytí a hlavně. Můžeme do toho zapojovat naše spojence po celém světě. Nikdo nebude mít podezření, že organizace, která se zabývá obyčejnými lidmi, může mít něco společného s magií.“
Abyste co?“
Nervózně přešlápl z nohy na nohu.
Oliver jej chytil za paži a přitáhl ho k sobě. Chlapec zrudl a opět sklopil pohled k zemi. Tohle Shirley rozesmálo.
Philip pojede s námi,“ dokončil Oliver. Nechal stát svoji snoubenku a svého milence vedle sebe a odešel.
Mohla bych mít na vás malou otázku? Kdy jste se seznámil s mým snoubencem? Mě se totiž nezdá, že bych vás někdy viděla v jeho blízkosti.“
No víte. Může za to taková menší shoda náhod. Já vašeho snoubence vždy moc obdivoval. Už když jsem nastoupil do Bradavic, tak mě zaujala ta aura, která se kolem něj vznášela. Je o čtyři roky starší než já a on byl vlastně první kouzelník, který není z mé rodiny.“
Vy jste nikdy žádného nepoznal?“
Mladík zavrtěl hlavou. „Byl jsem prakticky stále zavřený doma a neměl jsem žádnou šanci najít si jakéhokoli přítele. To se příchodem do Bradavic zcela změnilo.“
Přesně jako já!“
Víte, já jsem slyšel, že se vás ujala slečna Natálie.“
Ano, změnila celý můj život. I když vlastně nikdy nesouhlasila s tím, co jsem udělala a dělám.“
Tím myslíte...“
Přikývla. „Když jsem získala znamení, tak se mnou zpřetrhala všechny kontakty a já se neuvěřitelně silně upnula k prvnímu člověku, který byl poblíž. A jsem ráda, že to byl právě Oliver.“
Máte pravdu. Máme toho hodně společného.“

****
Nymf je hledala po celém táboře, prohledala snad úplně všechny kouty, ale po Royovi ani po Kevinovi nebylo nikde vidu ani slechu. Její pokušení zeptat se na ně Wanga bylo silné, ale po chvíli přemýšlení to zavrhla.
Pak však zahlédla dva muže, kteří se obezřetně rozhlíželi kolem sebe a cosi si šeptali. Nedalo jí to a jako každá zvědavá ženská se k nim potichu přiblížila na doslech.
Slyšel jsi o tom, co ti dva Evropani udělali!“
Jasně, o tom ví snad všechni. Myslíš si, že mají nějakou šanci? Všichni se kolem té jeskyně přibližují jen po špičkách a oni tam jdou jen tak a beze zbraně. Ten démon z nich vysaje úplně celou duši a pak...“
Kde je to?“ vykřikla Tonksová.
Oba dva se vyděšeně ohlédli a uviděli ji. „To... my... nevíme, co myslíte.“
Kam to ti dva šli aniž by mi o tom řekli!“
Slečno, není bezpěčné, aby jste tam chodila. Mohlo by se vám něco stát a to by nám šéf neodpustil, do konce našich životů!“
Omlouvám se, ale.... Proč by to dělal? To je fuk! Je to moje rozhodnutí. Já ty dva idioty snad zabiju pokud to tedy přežijí. Pochopila jsem správně, že se tam ukrývá něco nebezpečného?“
My to sice nevíme jistě, ale naši předkové tomu démonovi dávali nevinné oběti. Většinou to byli mladí chlapci a nemusím vám říkat, že se nikdo z nich už nevrátil.“
Možná se jen ztratili,“ zamumlala nepřesvědčivě.
Oba dva pokrčili rameny a pak odvětil starší z nich: „Kdo ví?“

Ty jsi?!“
Ale kdepak, ten leží támhle!“
Kevin se neveřícně otočil směrem, který mu ukazoval neznámý muž. Na zemi tam leželo cosi, co vypadalo jako člověk. Lépe by nejspíše vyznělo, že to možná kdysi byl člověk. „To je succubus? A kdo jsi ty?“
Myslím, že je to úplně jedno, protože ty tady zemřeš!“
Kevin se usmál a zavrtěl hlavou. „Tak to se pleteš chlape. Já nemám ani ten nejmenší úmysl tady umřít, mám totiž ještě dost věcí na práci a ty pro mě nejsi žádný protivník.“
Myslíš?“ zavrčel nepřátelsky a vyskočil směrem ke Kevinovi, který to čekal. Svou moc neměl jen tak ze srandy. Problém byl v tom, že sice věděl jaké pocity ten muž skrývá, ale nevěděl zdaleka vše. Protože ta největší pravda byla skryta. Jak se říká, pod svícnem bývá ta největší tma. Kevin totiž přičítal jeho krvežízivnivost tomu, že je ten muž Smrtijedem. Nevěděl, že pravda je trochu jinde.
Vzájemně se vyhýbali útokům toho druhého až došla jednomu z nich trpělivost.
Neznámý uskočil do stínu a opět zavrčel. „Možná bych se ti přeci jen mohl představit. Sice dávám většinou přednost mladším ročníkům, ale změna je život. Nejspíš tě přeci jen budu muset poctít svojí náklonností. Já jsem známý v kouzelnických kruzích jako, Šedohřbet.“
Hmmm, co s tím mám dělat?“
Zavrčení ze tmy. „Tys o mě neslyšel!“
Já se nezabývám jmény špinavých Smrtijedů.“
Je to zvláštní, ale líbí se mi tvoje arogantnost. Jsem nesmírně rád, že jsem tě mohl potkat.“
Kevine, počkej!“ vykřikl pro Kevina známý hlas, který jej zcela rozhodil. Nesoustředě se rozhlédl kolem sebe a toho Šedohřbet využil. Tentokrát zavřískala dívka vyděšeně. „Pusť mě, kdo jsi?“
Jeho oči si přivykly nenadálému šeru a rozšířily se vyděšením. Ten přašivej Smrtijed svíral Tonksovou kolem krku a neuvěřitelně dlouhým jazykem jí olízl tvář. Dívka opět zaječela a poté omdlela.
Muž si všiml změny atmosféry ve vzduchu a potěšeně se usmál. „Copak? Snad se nám pan nepřemožitelnej neza...“
Drž hubu, parchante,“ drtil mezi zuby. Teď byl mimořádně naštvanej. Nejenom na Nymfadoru ale hlavně na Roye. Jak jí mohl dovolit, aby sem vlezla! Vždyť se jí může něco stát a to by si nikdy v životě neodpustil. „Nech ji být! Tohle je jen mezi námi.“
To se pleteš mladíku. Zdá se mi, že máme dost společnýho a tahle holčička by mohla...“
Už jsem ti jednou řekl, abys držel hubu. A sundej z ní ty svý špinavý pracky!“
Ale, pán se nám zlobí. A co budeš dělat, když u sebe nemáš ani hůlku? Myslím, že ti zbývá jediné... budeš se jen dívat jak s touhle sladkou holubičkou...“
Kevin věděl, že mu zbývá jediné. Musí improvizovat, to jediné jim může zachránit život. Když se muž nedíval jeho směrem, ztratil se ve tmě. Zaslechl jen: „To jsi se přepočítal, já vidím i ve tmě!“
Poté opět následovalo zavrčení a poté funění.

****

Hned jak se Susan vzpamatovala. Nejenom z toho šoku, co udělal Oliver, ale hlavně z toho, že se jí ten mladík pokusil zastat. Zaslechla to ve chvíli, kdy upadla do bezvědomí.
Ledově neosobní hlas muže, kterého snad milovala ji připomněl, že... Ona nikdy neměla ani nebude mít štěstí v lásce!
Ale pak se jí v hlavě zrodila myšlenka, kterou mínila za každou cenu splnit. Přání, žít alespoň chvíli v klidném přístavu, který ji určitě Tony nejenom nabídne, ale i umožní. Pokud dokáže použít ty správné páky. Je to přece jen chlap a když se ukáže jako slabá a bezmocná, možná...
Vítězně v ruce sevřela hůlku a kulhavě vyšla z mísnosti ven, aby se mohla přemístit na bezpečné místo. Na místo, které ji určitě otevře dveře ke štěstí.

Pokusila se tvářit zničeně, ale stále se jí to nedařilo a pak si vzpomněla na to, jak se cítila poté, co oznámil zasnoubení a vše se vrátilo.
Beznaděj.
Ano, to bylo to, co cítila. Pocit naprosté ztráty jakékoli naděje na změnu. Aby mohla být s Oliverem dokázala se snížit i k tomu... jak jen mohla... podělit se o něj s Nancy!
Zaklepala na dveře a chvíli čekala, jakmile uslyšela kroky tak omdlela. Uslyšela jen: „Pro Merlina co se stalo, Susan?“
Když se probrala, první co uviděla byla spící tvář Antonia Smitha. Vypadal tak dobrosrdečně a mírumilovně. Zcela bez zábran jej políbila na rty a on její polibek opětoval. Na chvíli ji zarazilo, když zašeptal čísi jméno, ale pak to hodila za hlavu.
Přitáhl si ji k sobě a začal ji vášnivě líbat. Stále měl zavřené oči jako kdyby si myslel, že jakmile je otevře, tak se jeho sen rozplyne jako mýdlová bublina. Právě měl totiž sen o ženě, kterou miloval z celého srdce a ona se přitom právě teď vdávala za muže, kterého naopak z celého srdce nenáviděla.
Natálie,“ šeptal mezi vášnivými polibky, zatímco svlékal Susan.

****

Všechno již bylo připraveno k odjezdu, když Adrianě přišel dopis od Roye z Asie. Dopis, který jí oznamoval, že mise skončila sice neúspěchem, ale spis nepadl do rukou nepřítele.
Kevin byl těžce zraněn, když zachraňoval Nymf. Alespoň tak zněla oficiální zpráva, kterou poslali ministrovi!
Pravda však byla trochu jiná.

03.01.2011 15:03:03
wllkam
Každé ráno, když vstanu, prohlédnu si seznam 50 nejbohatších lidí na světě.
Když na něm nejsem, jdu do práce.
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one