Víte co je horší než být slepý? Mít v pořádku zrak a nevidět.
Helen Keller
Lidičky, nesnažte se mě - na-... iritovat. Mám pro vás Komentářovou povdku. Alespoň se trochu zapojíte.
Když nechcete psát komenty, ale i ti, kteří je píší.
Tak, cvak a jste tam.

Co jsi?

Člověk. (6128 | 17%)
E.T. (5931 | 16%)
Počkej. Podívám se. (6132 | 17%)
Neexistuji. (6001 | 17%)
Zvíře (5948 | 16%)

Co vy na to? Jaké povídka je nejlepší?

Vražedná láska (5728 | 13%)
Kde je pravda (5663 | 12%)
Anděl, jménem Wavielia (5647 | 12%)
Sliby, chyby (5705 | 13%)
Pravá tvář (5684 | 13%)
Smrt je jen začátek (5673 | 13%)
Poznání (5587 | 12%)
Nový život (5589 | 12%)

III. ETAPA - Boj o život!Máme tu pokračování povídky - Bojuj proto, abys žil.
Pokračujeme s minulostí naší "matky" a nejenom to! Vracíme se k Aulidei - jaké tajemství skrývá?
Co tedy na tuhle "povídku" říkáte?
PS: Tahle povídka bude na dlouho, tak se na to připravte a reakce můžet psát do NÁVŠTĚVNÍ KNIHY. 


Chvíli mlčky zírala na mužské a ženské tělo. Zvládla jen tiše zašeptat: „Proč?“ V tu chvíli na ni pohlédly ledové oči neznámé ženy, která se poté zcela klidně opět sklonila k muži a hladově jej políbila. Poté mrkla na dívku a...
Nemohla se už na to dívat a tak tiše vycouvala z pokoje. Muž cosi nespokojeně zamumlal, když zavírala dveře a tak už neslyšela co řekl. „Co se děje?“ zahuhlal. Žena se na něj usmála a odvětila: „Ta sladká dívenka, kterou jsi sem přivedl. Právě nás viděla spolu.“
Přivřel oči, až se žena přikrčila a natáhl k ní své ruce. Měla strach, ten pohled v jeho očích neviděla dlouhá léta. „Zůstaň tady,“ odvětil. -Musím se ovládat! Teď je důležitější, aby jí všechno vysvětlil!-
Vylezl z postele, oblékl si na sebe župan a vyšel z pokoje. Prohledal všechny místnosti, ale po Tariro nebylo nikde vidu ani slechu. „Kam jen mohla jít?“
Pane, hledáte ji?“
Zhluboka se nadechl a přikývl.
Viděla vás s ní?“
Opět jen přikývl, pomalu ho začalo štvát jak se chová tak povýšeně. „A? Kde tedy je?“
Měl byste ji nechat být. Je to ještě dítě a když si uvědomila co k vám cítí, uviděla vás s tou ženou. I vy musíte pochopit jak se cítí! Nechte ji přemýšlet.“
Máš pravdu, ale co když...“ odmlčel se. „Ano, řekl jsem jí, že ji do ničeho nebudu nutit!“ dořekl a vrátil se zpět do svého pokoje. Podíval se na ženu, která stále ležela v posteli a pak na ni promluvil. „Co tady ještě děláš? Běž!“
Ale? Copak tě ta holka ještě neomrzela? Co budeš dělat až zestárne a zemře? Copak si myslíš, že přistoupí na to, abys z ní udělal tohle!“ píchla se prstem do hrudi a posměšně si jej měřila.
Gigi, měla bys ihned vypadnout, protože jestli se naštvu...!“

Štkavě se rozplakala a pohladila jednoho z běloušů, který ji odpověděl spokojeným zaržáním. „Proč to udělal?“ Kůň samozřejmě jen tiše zařehtal a dal se do svého jídla.
Slečno, měla byste jít do svého pokoje. Ještě je před námi dlouhá noc a ráno musíte být čilá jako rybička. Čekají vás návštěvy po bytech našich pacientů. Budete jim muset odnést potřebné léky a...“
Nech mě prosím být.“
Muž jen přikývl a přistoupil k ní blíž. „Dobře, pokud jej nechcete vidět. Ale musíte pochopit, že člověk jako on má své potřeby.“
Já vím.“
Jak myslíš!“, ozval se zvenku rozčílený hlas. „ale až budeš potřebovat nějaké povyražení tak mě nevolej. Nezajímá mě to! Už tě nechci nikdy vidět! Za to jak jsi se ke mně choval zaplatíš!“
Se strachem v očích se podívala na Eduarda. On jen zavrtěl hlavou a pak odvětil: „Nemějte strach, mladá paní on se o sebe umí postarat. Jen by Vám měl říct pravdu!“
Jakou... pravdu...“ polkla.
Zhluboka se nadechl a pak pokrčil rameny. „Tohle Vám musí říct sám! Ale teď pojďte.“
Ano.“

-----------------------------------------------

V té době jí bylo osmnáct let, když se dozvěděla pravdu o muži, kterého tak moc milovala. Žila s ním pod jednou střechou tři roky a za ty roky se její láska stávala den ode dne silnější. Avšak stále ji v mysli kolovala ta slova, která ji řekl Eduard - „Měl by Vám říct pravdu!“

V celém městě vyvolalo poprask jakési napadnutí ctihodného občana. Všude se šeptalo, že to byl upír. Nejhorší na těch klepech bylo, že tím kdo napadá lidi, je podle nich pacient z nemocnice Saint-Louis. Kruh se začal postupně uzavírat a on musel vědět, že tohle nedopadne špatně.
Drahá, musím ti něco říct.“
Ano?“ odvětila a doslova mu visela na rtech. Snad si přála, aby konečně vyslovil to na co ona tolik let čekala, ale...
Měla by ses na to posadit! Zítra po soumraku opuštíme město a jedeme do Španělska, slyšel jsem o tom, že se odtamtud vypravuje loď do Nového světa! Chtěl bych tam začít nový život a to s tebou!“
Ano,“ vykřikla nadšeně a vrhla se mu kolem krku. „Ano a ještě jednou ano. Já tě tak miluju, ty jsi ten nejbáječnější muž na světě!“
Pohladil ji po vlasech a poté po hebkém krku. Tiše zavzdychala a on jen polkla. Poté ji od sebe hrubě odstrčil až téměř upadla na zem. „Promiň,“ zašeptal vzápětí a přitáhl si ji k vášnivému polibku. -Musím se ovládat!- Okřikl se v duchu. Cítil jak mu postupně ochabuje v pažích a to jej lákalo k tomu, aby zabořil své zuby do její krční tepny. Avšak ovládl se a jen ji vzal do náruče a položil do postele, kde ji přikryl peřinou a odešel ven.

Vběhl dovnitř, nic jej nemohlo připravit na to, co viděl. V celé budově nebyl kámen na kameni. -Ti bastardi čekali na to, až tady nebudu!- Nerozhlížel se ani napravo ani nalevo a ihned vběhl do ložnice ve které ji nechal. Ležela v postel a téměř se nehýbala, její mrtvolně bledá tvář na něj zírala z pod přikrývek. Přistoupil k ní a odhrnul z ní přikrývky. Pohled, který se mu naskytl jej zcela ochromil. Ležela ve své vlastní krvi. Kdosi ji bodl do hrudi a jen o vlásek minul srdce. „Michaeli,“ zachroptěla a upřela na něj svůj zamžený pohled.
Z očí mu vyhrkly slzy o kterých ani neměl ponětí, že je v sobě ještě má. „Tariro.“
Řekni...“, zakašlání, „...proč?“ Pohlazení po tvář, která se k ní nahnula, aby mohla slyšet jeho slova, poslední slova, která od něj uslyší. Políbil ji na rty. „Je to všechno moje chyba,...“
Zavrtěla hlavou.
... kdybych ti to řekl dávno, nikdy by se tohle nestalo.“
Jsi... upír?“
Přikývnutí a sklopení pohledu, nemohl se jí po tom přiznání podívat do očí. „Kdybych ti to řekl, možná bys mě nenáviděla a odešla, ale zachránil bych ti tím život. Takhle...“ Natáhla k němu ruku a prsty se dotkla jeho tváře. Zavzdychal a zavřel oči. „Miluji tě!“
Nenech mě zemřít!“ zašeptala. Její oči se pomalu zavřely a její dech...“
Neee!“ vykřikl a vrhl se k jejímu krku. Nemohl se zastavit, nemohl ji nechat zemřít... vždyť to bylo její poslední přání.

-----------------------------------------------

Osmnácté století. Cestovala po celých státech s mužem, kterého milovala. Nemohli zůstat na jednom místě moc dlouho a tak stále cestovali. Nemohli si dovolit, aby si někdo všiml toho, že nestárnou.
Byla šťastná, ale něco jako kdyby jí stále chybělo. Něco, co věděla, že nikdy nemůže jako nesmrtelná získat... dítě. Když se s tím svěřila Michaelovi, proběhl mezi nimi dlouhý rozhovor.
Jsi si jistá, že chceš dítě? My jako nemrtví však nemůžeme rodit děti jen snad... ale to je nemožné.“
Dívala se mu do očí a pohladila jej po ruce, která se chvěla. „Pamatuješ si na tu ženu, která u mě byla v domě?“ Přikývla. „Ona patří k prastarým upírům a právě ona se zrodila z té smlouvy. Ze smlouvy, která dovoluje několika vyvoleným, aby předali svoji sílu svým potomkům. Tahle smlouva vznikla před několika stoletími během války mezi démony a upíry. Povídá se, že tehdy vyhráli upíři a dostali, nebo spíše chtěli, aby byly jejich potomci dost silní na to, aby k tomuto již nikdy nedošlo. Sice se démoni vzpírali, ale jejich vládci museli dodržet své slovo. Jediný problém je však v tom, že se ztratily všechny poznatky, které by nám mohli pomoci v tom jak tenhle obřad provést. Jak vím, tak musí dojít k nějaké konstalaci hvězd a planet a musí být splněn základní obřad a to... obětování!“
Kdo musí být... obětován,“ polkla.
Zavřel oči, aby našel dostatek síly k tomu, aby odpověděl. „Dítě!“
Ale.. musí to jít jinak. Není možné, abychom zabili dítě! Ty přece víš, že nemám ani dost odvahy zabít obyčejné zvíře a dítě... to je přece něco úplně jiného.“
Jak si myslíš, že by jinak mohli být naše geny přeneseny na dítě. Musí zemřít a pak se znovu zrodit jako upír. Jinak není naší součástí. Pokud bychom ze zraněného dítěte udělali upíra, nikdy by nebyl naší součástí, jen by získal trochu naší krve.“
Ty jsi taky...“ Neodpověděl, podíval se jí jen do očí a ona věděla. „Dobře, udělám to! Jen budeme nejspíš potřebovat její pomoc a pokud vím, tak pro tebe to nejspíš neudělá, že?“
Myslíš, že ne? Jsem totiž její bratr!“

To snad nemyslíš vážně! Ty míníš mít s tou malou...“
Nechceš určitě pokračovat dál!“ zavrčel nebezpečně tiše. „Chci splnit její přání, protože ji miluji a ty s tím nic neuděláš!“
Ale otec chtěl abych...“
Už jsem to jednou řekl, nechceš pokračovat v tomto hovoru. Tedy pokud nechceš zemřít! A to určitě nechceš, že?“ posměšně.
Je vidět, že tě ta malá bestie změnila. Doopravdy za to může láska? Možná, že bych ji taky mohla zkusit poznat!“ zamyslela se a opět se naklonila ke krku muže, který již pomalu opouštěl své tělo. Znechuceně se zašklebil. „Snad se z tebe nestal vegetarián?“ ušklíbla se, „ale to je jedno. Pamatuj si, pokud se znovu napiješ, nic tě už nebude moci zachránit, ale ty to víš. Jen by mě zajímalo jestli jsi to řekl jí!“
Dáš mi to!“
Jistě. Chtěla bych se totiž pobavit. Jen by mě zajímalo, kde najdeš dost dobrou schránku pro svého potomka. Pokud jej ona neprobudí, tak se nikdy nestane jedním z nás a bude trvat jen pár let než zemře. Víš přeci, že matka to málem nedokázala.“ významě se odmlčela a otřela si rty od krve. Poté od sebe odhodila tělo a podívala se mu opět do očí. „Pokud se tak nestane do jeho jednadvaceti let, tak to dítě zemře! Měla by to vědět dřív, než to udělá!“
Jistě,“ natáhl k ní ruku a čekal.
Tylere! Zavolej Learkoo a Curendera, musejí mi donést ten svitek!“


Mno a tady bych asi měla skončit, protože dál už dneska nemůžu. Vzpomínkami na ty dny kdy jsem byla šťastná, jsem...“ odmlčela se a setřela si slzy z tváře.
Oba dva se na sebe podívali. A pak promluvil Max. „Ale pak jste museli ty chvíle dělit mezi dítě a sebe, víte za to vás obdivuji!“ Stacy přikývla a usmála se na ženu, která jim před chvílí svěřila tak velké tajemství. „Ano. Chápu vaše pocity, ale doopravdy bych neměla odvahu k tomu, abych...“
Matko!“ vyrušil je podrážděný hlas Seana. „Potřebuji s tebou mluvit o té ženě, která před chvílí přišla k nám domů. Zůstává tady!“

****

Aulidea se rozhlédla kolem sebe a pak přistoupila k ženě, která stála na vyvýšeném místě. Neměla ráda, když se na ni někdo díval z vrchu a tak mlčela. Jediné, co o téhle ženě prozatím věděla bylo to, že bojovala proti Seanovi již v té době, dky s ním žila. Jen nechápala ten důvod! Bylo pravdou, že odstraňoval její stoupence a téměř zničil její reputaci jako nejsilnějšího upíra, ale ani tohle nebyl podle ní důvod k nenávisti. Muselo v tom být něco víc! A ona se to musela za každou cenu dozvědět.
Vím na co myslíte! Chtěla byste vědět proč jsem vás sem pozvala. Zrovna vás, ženu, která pomáhala tomu bastardovi k tomu, aby mě zničil!“ Chvíli mlčela a čekala až se jí podívá do očí. Aulidea tak učinila a Gigi tak mohla pokračovat. „Jen vám musím sdělit, že jsem o vás neměla ani ponětí...“
Aulidea sevřela ruce v pěst a upřela na Gigi svůj pohled. Pohled, který byl plný těžce skrývané nenávisti. „Nejspíš vás to rozčílilo, ale to je vedlejší. Váš vztah s Seanem,“ to jméno téměř vyplivla, „už dávno skončil... pokud se nepletu?“
Ano.“
Nenávidíte ho?“
Možná.“ usmála se a čekala na její reakci.
Gigi se nechápavě podívala na Jamese. „Co mi k tomu řekneš?“
Nemohla i když by ráda chtěla v té šarádě pokračovat. Nesnášela, když proti sobě bojovali ti, kteří měli být spojenci. „Víte, já už dávno svoji nenávist pohřbila se svojí smrtí. Tedy, když jsem zemřela podruhé! Možná to nevíte, ale kdysi dávno jsem požádala Seana o to, aby mě raději zabil, než abych nemohla žít s ním a on my na to řekl...“ usmála se. „Víte, bude to znít divně, ale řekl mi, že když mě po letech znovu uviděl. To bylo před tím, než ze mě udělal upíra. Otřáslo s ním to, co jsem udělala, abych mohla být s ním!“ Dál nepokračovala. Nepotřebovala, aby o ní věděli všechno. Chtěla si pro sebe uchovat alespoň tohle tajemnství. Tajemství o kterém neměl ponětí ani Sean. Ano, zabila svého muže, ale to nebyla první vražda, kterou spáchala. Právě proto byla její duše černá již dávno před tím než se stala upírem. A právě proto byla její moc o hodně jiná než jejich!19.03.2011 09:37:22
wllkam
Každé ráno, když vstanu, prohlédnu si seznam 50 nejbohatších lidí na světě.
Když na něm nejsem, jdu do práce.
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one