Víte co je horší než být slepý? Mít v pořádku zrak a nevidět.
Helen Keller
Lidičky, nesnažte se mě - na-... iritovat. Mám pro vás Komentářovou povdku. Alespoň se trochu zapojíte.
Když nechcete psát komenty, ale i ti, kteří je píší.
Tak, cvak a jste tam.

Co jsi?

Člověk. (6128 | 17%)
E.T. (5931 | 16%)
Počkej. Podívám se. (6132 | 17%)
Neexistuji. (6001 | 17%)
Zvíře (5948 | 16%)

Co vy na to? Jaké povídka je nejlepší?

Vražedná láska (5728 | 13%)
Kde je pravda (5663 | 12%)
Anděl, jménem Wavielia (5647 | 12%)
Sliby, chyby (5705 | 13%)
Pravá tvář (5684 | 13%)
Smrt je jen začátek (5673 | 13%)
Poznání (5587 | 12%)
Nový život (5589 | 12%)

Národ obývající od 7. Do 1. Století př. n. l. území dnešní Francie (Galie) a střední Evropy, pronikl až do Malé Asie.

Římané je považovali za barbary. Byli to však dobří válečníci s pozoruhodným náboženstvím a kulturou.

V období od 1. stol. př. n. l. si Kelty podmanili Římané anebo Germáni, s nimiž část keltské populace splynula.

Keltská kulturní tradice a jazyky keltského původu se udržely jen v odlehlých oblastech Evropy, zejména v Irsku.

1200 – 49 př. n. l.

Základní fakta

-          mezi kmeny, které žily v západní Evropě v době železné, patřili Keltové, Belgové, Akvitáni a Helvéti.

Staří Řekové a Římané je obecně nazývali Kelty nebo Galy.

-          kovové výrobky keltských dílen dokazují, že byli zdatní řemeslníci, mezi vzdělanými národy Středomoří mely keltské kmeny pověst krvelačných, násilných barbarů.

O jejich rané historii se dozvídáme z řeckých a římských pramenů. Římané porazili keltské kmeny v 1. stol. př. n. l.

-          ve vojsku Alexandr Velikého bojovali i galští žoldnéři. Byli považováni za nemilosrdné válečníky a vynikající jezdce.

Bohové a druidové

Keltové slavili každoročně čtyři velké náboženské svátky.

IMBOLC – 1. února, svátek Brigit, bohyně vědění, léčení a řemesel (To jsem se narodila)

BELTINE – 1. květen, souvisí s Belenem, bůh pastýřství

LUGNASAD – 1. srpen, oslava Luga, boha umění

SAMAIN – 1. listopadu, uctění zemřelých předků, svátek nadpřirozených sil

Druidové – kněží z vyšších vrstev se vyznali v historii, zákonech, věštbách a astronomii. Vystupovali jako prostředníci mezi říší lidí a duchů.

Keltské umění

Typickým rysem jsou proplétající se křivky na plastických reliéfech. Dá se na nich vypozorovat vliv umění Řeků, Etrusků a Skytů.

Keltští řemeslníci, jako první v západním světě, začali zdobit bronz emailem. Tesali kamenné sochy, zpodobňující nadpřirozené bytosti, zpravidla s nejasnými rysy tváře, která připomínají masku.

La Téne

Keltská laténská kultura, pojmenovaná podle sídliště na jezeře Neuchâtel ve Švýcarsku, se rozvíjela mezi lety 450 – 100 př. n. l.

Výrobky z kovů jsou zdobeny křivkami a spirálovými ornamenty, které ukazují na etruský a řecký vliv.

Tato kultura se, ve 4. a 3. stol. př. n. l., rozšířila na území dnešního Španělska, Irska a Maďarska. Tedy ve stejné době, kdy se Keltové šířili i do Středomoří. Budovali si opevněné stavby, římané jim říkali oppida, a posléze i státy.

Vercingetorix

Roku 52. př. n. l., kdy už nesourodé galské kmeny začaly podléhat římské ofenzívě v galských válkách. Postavil se do jejich čela Vercingetorix – náčelník Arvernů ze střední Galie.

Shromáždil 80000 mužů a vedl proti Římanům úspěšnou povstaleckou válku. Až po šesti letech ho ve francouzské Alesii obklíčili a porazili.

Byl popraven r. 46. př. n. l.

Časová přímka

-          390 př. n. l. – Galové vyplenili Řím a při drancování pronikli až na Sicílii

-          279 př. n. l. – Keltové znesvětili věštírnu v Delfách

-          260 př. n. l. – Galie, Hispanie a Britanie založily nezávislou Galskou říši

-          225 př. n. l. – Římané porážejí předalpské Galy v bitvě u italského Telamonu

-          125 př. n. l. – Římané překročili Alpy, aby zaútočili na Galii Zaalpskou a založili svoji první provincii v jižní Francii (Provincia Romana)

-          102-101 př. n. l. – Teutoni a Kimbrové jsou poraženi římským generálem Gaiem Mariem

-          58 př. n. l. – začátek Galských válek

-          55 př. n. l. – Caesar útočí na Británii, kam se uchýlili Belgové

-          49 př. n. l. – Caesarovo tažení proti Galii úspěšně končí, keltská kultura je vytlačena do Bretaně, Irska, Skotska, Walesu a Cornwallu

 

07.08.2008 18:01:49
wllkam
Každé ráno, když vstanu, prohlédnu si seznam 50 nejbohatších lidí na světě.
Když na něm nejsem, jdu do práce.
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one